Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
51 978-604-9906-76-3 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện tính cách: Vịt con thiếu kiên nhẫn Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/120-04/MT
52 978-604-9906-75-6 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện tính cách: Khỉ con bướng bỉnh Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/119-04/MT
53 978-604-9906-74-9 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện tính cách: Thỏ con hay xấu hổ Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/118-04/MT
54 978-604-9906-73-2 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện tính cách: Sóc con nhút nhát Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/117-04/MT
55 978-604-9906-72-5 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện tính cách: Chú quạ ưa nịnh Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/116-04/MT
56 978-604-9906-71-8 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện tính cách: Nhím con hiếu thắng Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/115-04/MT
57 978-604-9906-70-1 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện tính cách: Bong bóng vỡ rồi Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/114-04/MT
58 978-604-9906-69-5 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện thói quen tốt: Mèo con thích ăn cá Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/113-04/MT
59 978-604-9906-68-8 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện thói quen tốt: Thỏ con lạc mẹ Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/112-04/MT
60 978-604-9906-67-1 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện thói quen tốt: Lợn con cẩu thả Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/111-04/MT