Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
61 978-604-9906-66-4 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện thói quen tốt: Mèo con mải chơi Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/110-04/MT
62 978-604-9906-65-7 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện thói quen tốt: Con sói đáng ghét Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/109-04/MT
63 978-604-9906-64-0 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện thói quen tốt: Lợn con đang làm gì đấy nhỉ? Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/108-04/MT
64 978-604-9906-63-3 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện thói quen tốt: Gấu con tìm tất Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/107-04/MT
65 978-604-9906-62-6 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện thói quen tốt: Hà mã ở bẩn Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/106-04/MT
66 978-604-9906-61-9 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện thói quen tốt: Khỉ con đã lớn rồi Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/105-04/MT
67 978-604-9906-60-2 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện thói quen tốt: Chia kẹo Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/104-04/MT
68 978-604-9906-59-6 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện kỹ năng: Quản gia vui vẻ Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/103-04/MT
69 978-604-9906-58-9 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện kỹ năng: Quà giáng sinh Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/102-04/MT
70 978-604-9906-57-2 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện kỹ năng: Gấu con giữ vệ sinh Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/101-04/MT