Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
71 978-604-9906-56-5 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện kỹ năng: Thể dục buổi sáng Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/100-04/MT
72 978-604-9906-55-8 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện kỹ năng: Cún con dạo phố Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/99-04/MT
73 978-604-9906-54-1 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện kỹ năng: Chuột túi con đi ngủ Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/98-04/MT
74 978-604-9906-53-4 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện kỹ năng: Cô bé ngoan Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/97-04/MT
75 978-604-9906-52-7 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện kỹ năng: Vòi nước biết khóc Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/96-04/MT
76 978-604-9906-51-0 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện kỹ năng: Vệ sĩ bảo vệ môi trường Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/95-04/MT
77 978-604-9906-50-3 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện kỹ năng: Rùa con tìm bạn Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/94-04/MT
78 978-604-9906-49-7 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện tính đoàn kết: Chuột giao hạt đậu Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/93-04/MT
79 978-604-9906-48-0 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện tính đoàn kết: Hai chú chó con Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/92-04/MT
80 978-604-9906-47-3 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện tính đoàn kết: Cáo đuôi đỏ ích kỉ Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/91-04/MT