Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
81 978-604-9906-46-6 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện tính đoàn kết: Cùng ăn đào nào Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/90-04/MT
82 978-604-9906-45-9 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện tính đoàn kết: Cáo con kiêu ngạo Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/89-04/MT
83 978-604-9906-44-2 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện tính đoàn kết: Trống choai qua sông Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/88-04/MT
84 978-604-9906-43-5 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện tính đoàn kết: Nghé bun đi học Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/87-04/MT
85 978-604-9906-42-8 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện tính đoàn kết: Sư tử tinh nghịch Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/86-04/MT
86 978-604-9906-41-1 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện tính đoàn kết: Gấu con và mèo con Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/85-04/MT
87 978-604-9906-40-4 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện tính đoàn kết: Ếch xanh khoác lác Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/84-04/MT
88 978-604-9906-39-8 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện sự quan tâm: Hai chú dê qua cầu Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/83-04/MT
89 978-604-9906-38-1 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện sự quan tâm: Tìm bạn Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/82-04/MT
90 978-604-9906-37-4 Bách khoa toàn thư cho bé - Rèn luyện sự quan tâm: Thỏ con bị ốm Nhiều tác giả Thanh Tùng 5000 Công ty CP Văn hóa và Giáo dục- Tân Việt - Số 449 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 274-2020/CXBIPH/81-04/MT