Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
81 978-604-88-8337-9 Bài tập thực hành Kĩ năng sống Dành cho HS Tiểu học Lớp 3 - Tập 2 Phạm Minh Sơn(chủ biên) Bùi Thị Hiên, Hoàng Thị Ngọc Hà, Phạm Quang Giáp, Nguyễn Thế Hiệp, Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thu Hiền 2000 HỆ THỐNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KĨ NĂNG AWAKEN\nĐịa chỉ: HG3-10, Hoàng Gia 3, Khu đô thị Vinhomes Dragon Hạ Long, Quảng Ninh 3659-2019/CXBIPH/9-108/DT
82 978-604-88-8336-2 Bài tập thực hành Kĩ năng sống Dành cho HS Tiểu học Lớp 2 - Tập 2 Phạm Minh Sơn(chủ biên) Bùi Thị Hiên, Hoàng Thị Ngọc Hà, Phạm Quang Giáp, Nguyễn Thế Hiệp, Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thu Hiền 2000 HỆ THỐNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KĨ NĂNG AWAKEN\nĐịa chỉ: HG3-10, Hoàng Gia 3, Khu đô thị Vinhomes Dragon Hạ Long, Quảng Ninh 3659-2019/CXBIPH/8-108/DT
83 978-604-88-8335-5 Bài tập thực hành Kĩ năng sống Dành cho HS Tiểu học Lớp 1 Tập 2 Phạm Minh Sơn(chủ biên) Bùi Thị Hiên, Hoàng Thị Ngọc Hà, Phạm Quang Giáp, Nguyễn Thế Hiệp, Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thu Hiền 2000 HỆ THỐNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KĨ NĂNG AWAKEN\nĐịa chỉ: HG3-10, Hoàng Gia 3, Khu đô thị Vinhomes Dragon Hạ Long, Quảng Ninh 3659-2019/CXBIPH/7-108/DT
84 978-604-88-8334-8 Bài tập thực hành Kĩ năng sống Dành cho HS Tiểu học Lớp 5 - Tập 1 Phạm Minh Sơn(chủ biên) Bùi Thị Hiên, Hoàng Thị Ngọc Hà, Phạm Quang Giáp, Nguyễn Thế Hiệp, Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thu Hiền 2000 HỆ THỐNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KĨ NĂNG AWAKEN\nĐịa chỉ: HG3-10, Hoàng Gia 3, Khu đô thị Vinhomes Dragon Hạ Long, Quảng Ninh 3659-2019/CXBIPH/6-108/DT
85 978-604-88-8333-1 Bài tập thực hành Kĩ năng sống Dành cho HS Tiểu học Lớp 4 - Tập 1 Phạm Minh Sơn(chủ biên) Bùi Thị Hiên, Hoàng Thị Ngọc Hà, Phạm Quang Giáp, Nguyễn Thế Hiệp, Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thu Hiền 2000 HỆ THỐNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KĨ NĂNG AWAKEN\nĐịa chỉ: HG3-10, Hoàng Gia 3, Khu đô thị Vinhomes Dragon Hạ Long, Quảng Ninh 3659-2019/CXBIPH/5-108/DT
86 978-604-88-8332-4 Bài tập thực hành Kĩ năng sống Dành cho HS Tiểu học Lớp 3 - Tập 1 Phạm Minh Sơn(chủ biên) Bùi Thị Hiên, Hoàng Thị Ngọc Hà, Phạm Quang Giáp, Nguyễn Thế Hiệp, Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thu Hiền 2000 HỆ THỐNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KĨ NĂNG AWAKEN\nĐịa chỉ: HG3-10, Hoàng Gia 3, Khu đô thị Vinhomes Dragon Hạ Long, Quảng Ninh 3659-2019/CXBIPH/4-108/DT
87 978-604-88-8331-7 Bài tập thực hành Kĩ năng sống Dành cho HS Tiểu học Lớp 2 - Tập 1 Phạm Minh Sơn(chủ biên) Bùi Thị Hiên, Hoàng Thị Ngọc Hà, Phạm Quang Giáp, Nguyễn Thế Hiệp, Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thu Hiền 2000 HỆ THỐNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KĨ NĂNG AWAKEN\nĐịa chỉ: HG3-10, Hoàng Gia 3, Khu đô thị Vinhomes Dragon Hạ Long, Quảng Ninh 3659-2019/CXBIPH/3-108/DT
88 978-604-88-8330-0 Bài tập thực hành Kĩ năng sống Dành cho HS Tiểu học Lớp 1 - Tập 1 Phạm Minh Sơn(chủ biên) Bùi Thị Hiên, Hoàng Thị Ngọc Hà, Phạm Quang Giáp, Nguyễn Thế Hiệp, Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thu Hiền 2000 HỆ THỐNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KĨ NĂNG AWAKEN\nĐịa chỉ: HG3-10, Hoàng Gia 3, Khu đô thị Vinhomes Dragon Hạ Long, Quảng Ninh 3659-2019/CXBIPH/2-108/DT
89 978-604-88-8329-4 Sách chuyên khảo: Toán cao cấp và ứng dụng trong kinh tế Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Điện Biên 1000 ThS. Hoàng Thanh Nghị. Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Điện Biên 3659-2019/CXBIPH/1-108/DT
90 978-604-88-8328-7 Tài liệu học tập - Tin học Đại cương Học viện Ngân hàng - Khoa hệ thống thông tin quản lý - TS. Phan Thanh Đức (chủ biên) 7000 Công ty CP In và TM Prima. 722. Phúc Diễn, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội 3624-2019/CXBIPH/7-107/DT