Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
1 978-604-975-004-5 Nếu chỉ còn một ngày để sống Trần Huy Hoàng 2000 Công ty TNHH Sách Quốc tế Hoàng Gia. Đc: 52 Đông Du, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM 4677-2018/CXBIPH/13-202/TN