Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
1 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chí Tuấn Đạt 750/GP-CXBIPH 19/02/2019
2 Công ty TNHH CNC Vina 749/GP-CXBIPH 19/02/2019
3 Công ty Cổ phần Cơ khí In Sài Gòn 734/GP-CXBIPH 18/02/2019
4 Công ty TNHH Chyang Sheng Việt Nam 739/GP-CXBIPH 18/02/2019
5 Công ty Cổ phần Trung Kiên 729/GP-CXBIPH 18/02/2019
6 Công ty TNHH La Party Corporation VietNam 730/GP-CXBIPH 18/02/2019
7 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 731/GP-CXBIPH 18/02/2019
8 Công ty Cổ phần Công nghệ Elite 735/GP-CXBIPH 18/02/2019
9 Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam 738/GP-CXBIPH 18/02/2019
10 Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Công ty TNHH Một thành viên 737/GP-CXBIPH 18/02/2019