Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
1 Công ty TNHH Kỹ thuật số Bảy Sao 6294/GP-CXBIPH 16/10/2019
2 Công Ty TNHH Fluxmall DTG 6293/GP-CXBIPH 16/10/2019
3 Công ty TNHH Công nghiệp Hong Li 6291/GP-CXBIPH 16/10/2019
4 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 6289/GP-CXBIPH 16/10/2019
5 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 6290/GP-CXBIPH 16/10/2019
6 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 6288/GP-CXBIPH 16/10/2019
7 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 6287/GP-CXBIPH 16/10/2019
8 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 6286/GP-CXBIPH 16/10/2019
9 Công ty TNHH Sản phẩm giấy Leo (Việt Nam) 6279/GP-CXBIPH 16/10/2019
10 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XIAN Việt Nam 6282/GP-CXBIPH 16/10/2019