Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
1 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 311/GP-CXBIPH 16/01/2018
2 Công ty Cổ phần Thương mại Tin học Hưng Phát 312/GP-CXBIPH 16/01/2018
3 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị nhựa Long Biên 317/GP-CXBIPH 16/01/2018
4 Công ty TNHH Một Thành Viên Mãn Thành 315/GP-CXBIPH 16/01/2018
5 Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật Tân Lộ 314/GP-CXBIPH 16/01/2018
6 Văn phòng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam 316/GP-CXBIPH 16/01/2018
7 Công ty TNHH Thương mại Sao Hoa Việt 272/GP-CXBIPH 15/01/2018
8 Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam 313/GP-CXBIPH 16/01/2018
9 Công ty TNHH MTV Thương mại Xuất nhập khẩu Hoàng Lâm 271/GP-CXBIPH 15/01/2018
10 Công ty TNHH In ấn Bích Hồng 273/GP-CXBIPH 15/01/2018