Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
1 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 3479/GP-CXBIPH 18/06/2019
2 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 3475/GP-CXBIPH 18/06/2019
3 Chi nhánh Công ty Cổ phần kỹ thuật số SBC 3472/GP-CXBIPH 18/06/2019
4 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 3477/GP-CXBIPH 18/06/2019
5 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 3478/GP-CXBIPH 18/06/2019
6 Công ty TNHH Gu Vina 3466/GP-CXBIPH 18/06/2019
7 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Việt Nam 3474/GP-CXBIPH 18/06/2019
8 Công ty TNHH Bao bì Bắc Việt 3467/GP-CXBIPH 18/06/2019
9 Công ty TNHH Komax Việt Nam 3469/GP-CXBIPH 18/06/2019
10 Công ty TNHH Công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam 3471/GP-CXBIPH 18/06/2019