Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
1 Công ty TNHH Công nghệ HP Việt Nam 5587/GP-CXBIPH 18/09/2018
2 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đồng Nam 5589/GP-CXBIPH 18/09/2018
3 Chi nhánh Công ty Cổ phần kỹ thuật số SBC 5591/GP-CXBIPH 18/09/2018
4 Công ty Cổ phần Công nghệ và Xuất nhập khẩu Asean 5586/GP-CXBIPH 18/09/2018
5 Công ty TNHH Phân phối Synnex FPT 5588/GP-CXBIPH 18/09/2018
6 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu ngành in Trung Kiên 5585/GP-CXBIPH 18/09/2018
7 Công ty TNHH Vật tư In 5547/GP-CXBIPH 17/09/2018
8 Công ty TNHH Đức Dung 5550/GP-CXBIPH 17/09/2018
9 Công ty TNHH Bao bì Thương mại Xuất nhập khẩu Hồng Linh 5548/GP-CXBIPH 17/09/2018
10 Công ty TNHH Brother International (Việt Nam) 5549/GP-CXBIPH 17/09/2018