Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
1 Công ty TNHH Fuda (Việt Nam) 8154/GP-CXBIPH 31/12/2019
2 Công ty TNHH Taixin Printing Vina 8159/GP-CXBIPH 31/12/2019
3 Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Shangfa 8144/GP-CXBIPH 31/12/2019
4 Doanh nghiệp Tư nhân Dũng Trí 8157/GP-CXBIPH 31/12/2019
5 Công ty TNHH MAYINQUANGCAO.COM 8145/GP-CXBIPH 31/12/2019
6 Công ty TNHH Hữu Tín 8156/GP-CXBIPH 31/12/2019
7 Chi nhánh Công ty Cổ phần kỹ thuật số SBC 8158/GP-CXBIPH 31/12/2019
8 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đồng Nam 7148/GP-CXBIPH 31/12/2019
9 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đồng Nam 8146/GP-CXBIPH 31/12/2019
10 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đồng Nam 8147/GP-CXBIPH 31/12/2019