Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
1 Công ty TNHH Ngôi Sao Xanh 6431/GP-CXBIPH 19/10/2017
2 Công ty TNHH Quan Châu 6429/GP-CXBIPH 19/10/2017
3 Công ty TNHH Phân phối FPT 6427/GP-CXBIPH 19/10/2017
4 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Vũ Gia 6430/GP-CXBIPH 19/10/2017
5 Công ty TNHH Brother International (Việt Nam) 6428/GP-CXBIPH 19/10/2017
6 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 6432/GP-CXBIPH 19/10/2017
7 Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Công ty TNHH Một thành viên 6424/GP-CXBIPH 19/10/2017
8 Công ty TNHH Thương Tín 6436/GP-CXBIPH 19/10/2017
9 Công ty TNHH Công nghệ may DGP 6425/GP-CXBIPH 19/10/2017
10 Công ty TNHH Phân phối FPT 6426/GP-CXBIPH 19/10/2017