Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
1 Công ty TNHH Phân phối Synnex FPT 1897/GP-CXBIPH 10/04/2019
2 Công ty TNHH MTV Thương mại Xuất nhập khẩu Hoàng Lâm 1891/GP-CXBIPH 10/04/2019
3 Công ty TNHH In Malie 1890/GP-CXBIPH 10/04/2019
4 Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam 1896/GP-CXBIPH 10/04/2019
5 Chi nhánh Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam tại thành phố Hà Nội 1895/GP-CXBIPH 10/04/2019
6 Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Đức Hoàng 1889/GP-CXBIPH 10/04/2019
7 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 1893/GP-CXBIPH 10/04/2019
8 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 1892/GP-CXBIPH 10/04/2019
9 Công ty TNHH Thương mại Sao Hoa Việt 1888/GP-CXBIPH 09/04/2019
10 Công ty TNHH Máy bao bì Vũ Dương Gia 1884/GP-CXBIPH 09/04/2019