Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
1 Công ty TNHH MTV Thiên Hiệp 3569/GP-CXBIPH 19/06/2018
2 Công ty Cổ phần Huynh Đệ 3568/GP-CXBIPH 19/06/2018
3 Công ty TNHH Vật tư Công nghiệp Hoàng Phúc 3566/GP-CXBIPH 19/06/2018
4 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 3567/GP-CXBIPH 19/06/2018
5 Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Hà 3537/GP-CXBIPH 15/06/2018
6 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư phát triển Công nghệ 3534/GP-CXBIPH 15/06/2018
7 Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Đức Hoàng 3536/GP-CXBIPH 15/06/2018
8 Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam 3535/GP-CXBIPH 15/06/2018
9 Công ty TNHH Settsu Carton Việt Nam 3488/GP-CXBIPH 13/06/2018
10 Công ty Cổ phần Công nghệ Elite 3532/GP-CXBIPH 15/06/2018