Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
11 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 8150/GP-CXBIPH 31/12/2019
12 Công ty TNHH Thuận Quân 8153/GP-CXBIPH 31/12/2019
13 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hòa Nghiệp 8152/GP-CXBIPH 31/12/2019
14 Công ty TNHH Máy móc Thiết bị ngành In Nam Long 8151/GP-CXBIPH 31/12/2019
15 Công ty TNHH Extendmax Việt Nam 8098GP-CXBIPH 27/12/2019
16 Công ty TNHH Brother International (Việt Nam) 8099/GP-CXBIPH 27/12/2019
17 Công ty TNHH Sinlopon 8100/GP-CXBIPH 27/12/2019
18 Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Thăng Long 8149/GP-CXBIPH 31/12/2019
19 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 8092/GP-CXBIPH 27/12/2019
20 Công ty TNHH Một thành viên Giao nhận Vận tải Phương Nam 8091/GP-CXBIPH 27/12/2019