Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
21 Chi nhánh Công ty TNHH XNK Thế giới máy Quảng cáo Việt Nam tại Hà Nội 8096/GP-CXBIPH 27/12/2019
22 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trí Đức 8097/GP-CXBIPH 27/12/2019
23 Công ty TNHH In Cát Tường Như Ý 8094/GP-CXBIPH 27/12/2019
24 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Việt Nam 8160/GP-CXBIPH 31/12/2019
25 Công ty TNHH Baikai Industry Việt Nam 8090/GP-CXBIPH 27/12/2019
26 Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam 8095/GP-CXBIPH 27/12/2019
27 Công ty TNHH Dệt Dây và Lắp ráp Máy in Ưu Mỹ 8093/GP-CXBIPH 27/12/2019
28 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 8057/GP-CXBIPH 26/12/2019
29 Công ty TNHH Công nghệ HP Việt Nam 8056/GP-CXBIPH 26/12/2019
30 Công ty TNHH XNK Thiết bị Kỹ thuật số Vương Phát 8061/GP-CXBIPH 26/12/2019