Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
51 Doanh nghiệp Tư nhân Dũng Trí 7993/GP-CXBIPH 25/12/2019
52 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 7978/GP-CXBIPH 25/12/2019
53 Công ty TNHH Injae Vina 7972/GP-CXBIPH 25/12/2019
54 Công ty TNHH Thương mại Sao Hoa Việt 7977/GP-CXBIPH 25/12/2019
55 Công ty TNHH Brother International (Việt Nam) 7983/GP-CXBIPH 25/12/2019
56 Công ty TNHH In Nhật Hàn 7987/GP-CXBIPH 25/12/2019
57 Chi nhánh Công ty Cổ phần kỹ thuật số SBC 7974/GP-CXBIPH 25/12/2019
58 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Trung Việt 7902/GP-CXBIPH 20/12/2019
59 Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Mực in Dy Khang 7900/GP-CXBIPH 20/12/2019
60 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Khang Việt 7903/GP-CXBIPH 20/12/2019