Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
61 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Trường Thành 8063/GP-CXBIPH 26/12/2019
62 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu ngành in Trung Kiên 7884/GP-CXBIPH 20/12/2019
63 Công ty TNHH Công nghiệp Sao Đỏ Việt Nam 7975/GP-CXBIPH 25/12/2019
64 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 7976/GP-CXBIPH 25/12/2019
65 Công ty TNHH Quốc tế Lee Bou Bình Dương 7894/GP-CXBIPH 20/12/2019
66 Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang) 7899/GP-CXBIPH 20/12/2019
67 Công ty TNHH Huifeng 7893/GP-CXBIPH 20/12/2019
68 Công ty TNHH In bao bì YUTO Việt Nam 7886/GP-CXBIPH 20/12/2019
69 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 7890/GP-CXBIPH 20/12/2019
70 Công ty TNHH Công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam 7895/GP-CXBIPH 20/12/2019