Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
7741 Công ty TNHH Giải pháp Kỹ thuật AVNET (Việt Nam) 93/GP-CXBIPH 08/01/2016
7742 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị kỹ thuật số Vương Phát 81/GP-CXBIPH 08/01/2016
7743 Công ty Cổ phần Đầu tư HT Vina 94/GP-CXBIPH 08/01/2016
7744 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 87/GP-CXBIPH 08/01/2016
7745 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 88/GP-CXBIPH 08/01/2016
7746 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 89/GP-CXBIPH 08/01/2016
7747 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư phát triển công nghệ 90/GP-CXBIPH 08/01/2016
7748 Công ty TNHH Taixin Printing Vina 27/GP-CXBIPH 06/01/2016
7749 Công ty cổ phần bao bì Việt Hưng Sài Gòn 28/GP-CXBIPH 06/01/2016
7750 Công ty TNHH Giải pháp Kỹ thuật AVNET (Việt Nam) 26/GP-CXBIPH 06/01/2016