Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
71 Công ty TNHH Hà Nội Seowonintech 7889/GP-CXBIPH 20/12/2019
72 Công ty TNHH Mascot Việt Nam 7892/GP-CXBIPH 20/12/2019
73 Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng 7896/GP-CXBIPH 20/12/2019
74 Công ty Cổ phần Kỹ thuật số SBC 9054/GP-CXBIPH 20/12/2019
75 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Việt Nam 7898/GP-CXBIPH 20/12/2019
76 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Việt Nam 7897/GP-CXBIPH 20/12/2019
77 Công ty Cổ phần Công nghệ Elite 7840/GP-CXBIPH 18/12/2019
78 Công ty TNHH Quan Châu 7888/GP-CXBIPH 20/12/2019
79 Công ty TNHH Ngũ Kim Hưng Long 7839/GP-CXBIPH 18/12/2019
80 Công ty Cổ phần Trung Đông 7833/GP-CXBIPH 18/12/2019