Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
1 Công ty TNHH In Guo Xiang Việt Nam 7454/GP-CXBIPH 03/12/2019
2 Công ty Cổ phần Sản xuất và Phát triển Công nghiệp Hà Nội 7456/GP-CXBIPH 03/12/2019
3 Công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Trường Thành 7455/GP-CXBIPH 03/12/2019
4 Công ty TNHH Thương mại Sao Hoa Việt 7452/GP-CXBIPH 03/12/2019
5 Công ty TNHH Thương mại Sao Hoa Việt 7453/GP-CXBIPH 03/12/2019
6 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 7451/GP-CXBIPH 03/12/2019
7 Chi nhánh Công ty TNHH XNK Thế giới máy Quảng cáo Việt Nam tại Hà Nội 7450/GP-CXBIPH 03/12/2019
8 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tiến Thịnh 7449/GP-CXBIPH 03/12/2019
9 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trí Đức 7448/GP-CXBIPH 03/12/2019
10 Công ty TNHH Bao bì Việt Tín 7446/GP-CXBIPH 03/12/2019