Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
11 Công ty TNHH Sản xuất thương mại Dịch vụ và Quảng cáo Phúc Sơn 3728/GP-CXBIPH 27/06/2019
12 Công ty TNHH Đức Dung 3730/GP-CXBIPH 27/06/2019
13 Công ty TNHH MTV Bigcolor Việt Nam 3729/GP-CXBIPH 27/06/2019
14 Công ty TNHH In Khanh Hoa 3731/GP-CXBIPH 27/06/2019
15 Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Cửu Long 3724/GP-CXBIPH 27/06/2019
16 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ PVN 3758/GP-CXBIPH 28/06/2019
17 Công ty TNHH Sản xuất thương mại Dịch vụ và Quảng cáo Phúc Sơn 3727/GP-CXBIPH 27/06/2019
18 Công ty Cổ phần Công nghệ Elite 3726/GP-CXBIPH 27/06/2019
19 Công Ty TNHH Fluxmall DTG 3725/GP-CXBIPH 27/06/2019
20 Công ty TNHH R-Pac Việt Nam 3658/GP-CXBIPH 25/06/2019