Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
11 Chi nhánh Công ty Cổ phần kỹ thuật số SBC 5476/GP-CXBIPH 12/09/2019
12 Công ty Cổ phần Cơ khí In Sài Gòn 5483/GP-CXBIPH 12/09/2019
13 Công ty TNHH Nhập khẩu Thiết bị Máy in Thiên Hiệp 5478/GP-CXBIPH 12/09/2019
14 Công ty TNHH Sindoh Vina Marketing 5381/GP-CXBIPH 10/09/2019
15 Công ty TNHH THN Việt Nam 5382/GP-CXBIPH 10/09/2019
16 Công ty Cổ phần Kỹ thuật số SBC 5384/GP-CXBIPH 10/09/2019
17 Công ty Cổ phần Công nghệ in Thiên Phúc 5383/GP-CXBIPH 10/09/2019
18 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khai Nguyên 5385/GP-CXBIPH 10/09/2019
19 Công ty TNHH Freecode (Việt Nam) 5386/GP-CXBIPH 10/09/2019
20 Công ty TNHH Na Ru Vi Na 5336/GP-CXBIPH 09/09/2019