Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
21 Công ty TNHH Kỹ thuật Bao bì MYS (Đồng Nai) 7307/GP-CXBIPH 27/11/2019
22 Công ty TNHH XNK máy quảng cáo Đại Việt 7310/GP-CXBIPH 27/11/2019
23 Công ty TNHH Một thành viên King Lion 7300/GP-CXBIPH 27/11/2019
24 Công ty TNHH Hân Địch 7296/GP-CXBIPH 26/11/2019
25 Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Đức Hoàng 7308/GP-CXBIPH 27/11/2019
26 Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại In Phước Châu 7297/GP-CXBIPH 26/11/2019
27 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Xuyên 7312/GP-CXBIPH 27/11/2019
28 Công ty TNHH Bao bì Xiangquan (Việt Nam) 7299/GP-CXBIPH 26/11/2019
29 Công ty TNHH Sindoh Vina Marketing 7226/GP-CXBIPH 25/11/2019
30 Công ty Cổ phần In DICA 7227/GP-CXBIPH 25/11/2019