Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
21 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiết bị kỹ thuật số Vương Phát 4708/GP-CXBIPH 08/08/2019
22 Công ty TNHH Sansin 4713/GP-CXBIPH 08/08/2019
23 Công ty TNHH Sản xuất Bao bì đóng gói và Phụ liệu ngành may Sunrise 4712/GP-CXBIPH 08/08/2019
24 Công ty TNHH In ấn Thương mại Dịch Vụ Nguyễn Vĩnh Phú 4711/GP-CXBIPH 08/08/2019
25 Công ty TNHH Hscolor 4756/GP-CXBIPH 09/08/2019
26 Công ty TNHH Một thành viên Nhơn Nhuận Phát 4745/GP-CXBIPH 09/08/2019
27 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Việt Nam 4714/GP-CXBIPH 08/08/2019
28 Công ty Cổ phần Công nghệ Elite 4750/GP-CXBIPH 09/08/2019
29 Công ty TNHH Thương mại Sao Hoa Việt 4747/GP-CXBIPH 09/08/2019
30 Chi nhánh Công ty Cổ phần kỹ thuật số SBC 4710/GP-CXBIPH 08/08/2019