Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
21 Công ty TNHH Thành Tiến 6292/GP-CXBIPH 16/10/2019
22 Công ty TNHH Chang Yang Việt Nam 6234/GP-CXBIPH 11/10/2019
23 Công ty TNHH May mặc Qingdao Roy-Ne (Việt Nam) 6233/GP-CXBIPH 11/10/2019
24 Công ty TNHH Máy móc Thiết bị ngành In Nam Long 6235/GP-CXBIPH 11/10/2019
25 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu T-COPY 6236/GP-CXBIPH 11/10/2019
26 Công ty Cổ phần Công nghệ Elite 6160/GP-CXBIPH 09/10/2019
27 Công ty Cổ phần Bao bì và In An Sơn 6152/GP-CXBIPH 09/10/2019
28 Công ty TNHH Phân phối Synnex FPT 6158/GP-CXBIPH 09/10/2019
29 Công ty Cổ phần Công nghệ Elite 6159/GP-CXBIPH 09/10/2019
30 Công ty TNHH Tiema 6153/GP-CXBIPH 09/10/2019