Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
31 Công ty TNHH Thương mại Sao Hoa Việt 6940/GP-CXBIPH 12/11/2019
32 Công ty TNHH MIC Quốc tế 6923/GP-CXBIPH 12/11/2019
33 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đồng Nam 6937/GP-CXBIPH 12/11/2019
34 Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre 6938/GP-CXBIPH 12/11/2019
35 Công ty TNHH Dụng cụ Thể thao Hoàng Long 6942/GP-CXBIPH 12/11/2019
36 Công ty TNHH Canon Việt Nam 6935/GP-CXBIPH 12/11/2019
37 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Trường Thành 6936/GP-CXBIPH 12/11/2019
38 Công ty TNHH Đức Dung 6837/GP-CXBIPH 07/11/2019
39 Công ty TNHH Saehan Package Vina 6842/GP-CXBIPH 07/11/2019
40 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 6843/GP-CXBIPH 07/11/2019