Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
31 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Châu Gia Phát 5291/GP-CXBIPH 05/09/2019
32 Công ty TNHH MTV XNK Hoàng Lâm 5287/GP-CXBIPH 05/09/2019
33 Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Tuấn Sơn 5284/GP-CXBIPH 04/09/2019
34 Công ty TNHH Brother International (Việt Nam) 5304/GP-CXBIPH 05/09/2019
35 Công ty TNHH Bao bì Hồng Phát 5292/GP-CXBIPH 05/09/2019
36 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Việt Nam 5296/GP-CXBIPH 05/09/2019
37 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Việt Nam 5295/GP-CXBIPH 05/09/2019
38 Công ty Cổ phần Kỹ thuật số SBC 5300/GP-CXBIPH 05/09/2019
39 Chi nhánh Công ty Cổ phần kỹ thuật số SBC 5299/GP-CXBIPH 05/09/2019
40 Công ty TNHH MTV Max Packaging Việt Nam 5301/GP-CXBIPH 05/09/2019