Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
41 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu T-COPY 5302/GP-CXBIPH 05/09/2019
42 Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Lợi Phát 5303/GP-CXBIPH 05/09/2019
43 Công ty TNHH Guo Xiang Hải Phòng 5253/GP-CXBIPH 04/09/2019
44 Công ty Cổ phần Global Cybersoft (VIỆT NAM) 5294/GP-CXBIPH 05/09/2019
45 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 5249/GP-CXBIPH 04/09/2019
46 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 5250/GP-CXBIPH 04/09/2019
47 Tổng công ty Cổ phần Phong Phú 5298/GP-CXBIPH 05/09/2019
48 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Máy văn phòng Ngọc Bích 5297/GP-CXBIPH 05/09/2019
49 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vinacup 5252/GP-CXBIPH 04/09/2019
50 Công ty Cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh 5232/GP-CXBIPH 30/08/2019