Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
41 Công ty TNHH Phân phối Synnex FPT 6844/GP-CXBIPH 07/11/2019
42 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn 6834/GP-CXBIPH 07/11/2019
43 Công ty TNHH Đức Dung 6836/GP-CXBIPH 07/11/2019
44 Công ty TNHH Đức Dung 6835/GP-CXBIPH 07/11/2019
45 Công ty TNHH Máy và Thiết bị Nhựa Mạnh Dũng 6840/GP-CXBIPH 07/11/2019
46 Công ty Cổ phần In Bao bì Tân Ánh Dương 6839/GP-CXBIPH 07/11/2019
47 Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam 6838/GP-CXBIPH 07/11/2019
48 Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Thăng Long 6893/GP-CXBIPH 08/11/2019
49 Công ty TNHH Kỹ thuật In Nguyên Phát 6832/GP-CXBIPH 07/11/2019
50 Công ty TNHH MTV Tae IL Ink Vina 6841/GP-CXBIPH 07/11/2019