Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
41 Công ty TNHH Phân phối Synnex FPT 3644/GP-CXBIPH 24/06/2019
42 Công ty TNHH Oriental Commerce Vina 3565/GP-CXBIPH 21/06/2019
43 Công ty TNHH Phân phối Synnex FPT 3643/GP-CXBIPH 24/06/2019
44 Công ty TNHH Dịch vụ và Máy bao bì Hoàn Cầu 3566/GP-CXBIPH 21/06/2019
45 Công ty TNHH Dịch vụ và Máy bao bì Hoàn Cầu 3567/GP-CXBIPH 21/06/2019
46 Công ty TNHH Guo Xiang Hải Phòng 3568/GP-CXBIPH 21/06/2019
47 Chi nhánh Công ty Cổ phần kỹ thuật số SBC 3564/GP-CXBIPH 21/06/2019
48 Công ty TNHH In Nhật Hàn 3560/GP-CXBIPH 21/06/2019
49 Công ty TNHH Việt Đạt 3572/GP-CXBIPH 21/06/2019
50 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 3479/GP-CXBIPH 18/06/2019