Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
51 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 7224/GP-CXBIPH 25/11/2019
52 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ May Công nghiệp Thiện Chí 7236/GP-CXBIPH 25/11/2019
53 Công ty TNHH MAYINQUANGCAO.COM 7235/GP-CXBIPH 25/11/2019
54 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đồng Nam 7117/GP-CXBIPH 20/11/2019
55 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đồng Nam 7118/GP-CXBIPH 20/11/2019
56 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đồng Nam 7116/GP-CXBIPH 20/11/2019
57 Công ty TNHH Thương mại Sao Hoa Việt 7121/GP-CXBIPH 20/11/2019
58 Công ty TNHH Trung Mỹ Á 7120/GP-CXBIPH 20/11/2019
59 Công ty TNHH Giấy Tisu 7115/GP-CXBIPH 20/11/2019
60 Công ty TNHH Canon Việt Nam 7119/GP-CXBIPH 20/11/2019