Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
51 Công ty Cổ phần Bao bì Xuất khẩu Tân Đại Minh 5480/GP-CXBIPH 12/09/2019
52 Công ty TNHH Thương mại Sao Hoa Việt 5234/GP-CXBIPH 30/08/2019
53 Công ty TNHH Thương mại Sao Hoa Việt 5233/GP-CXBIPH 30/08/2019
54 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Phú Đại Phát 5237/GP-CXBIPH 30/08/2019
55 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 5228/GP-CXBIPH 30/08/2019
56 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 5236/GP-CXBIPH 30/08/2019
57 Công ty TNHH Thái Thông Hưng Yên 5248/GP-CXBIPH 04/09/2019
58 Công ty TNHH MTV Thương mại Xuất nhập khẩu Hoàng Lâm 5174/GP-CXBIPH 28/08/2019
59 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Việt Nam 5231/GP-CXBIPH 30/08/2019
60 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiết bị kỹ thuật số Vương Phát 5175/GP-CXBIPH 28/08/2019