Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
6741 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị kỹ thuật số Vương Phát 239/GP-CXBIPH 18/01/2016
6742 Công ty TNHH Giải pháp Kỹ thuật AVNET (Việt Nam) 240/GP-CXBIPH 18/01/2016
6743 Công ty TNHH Quảng cáo và thương mại Nghệ Cung 241/GP-CXBIPH 18/01/2016
6744 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư phát triển công nghệ 205/GP-CXBIPH 13/01/2016
6745 Công ty TNHH Thương mại và phát triển Trường Thành 209/GP-CXBIPH 13/01/2016
6746 Công ty TNHH Ricoh Việt Nam 214/GP-CXBIPH 13/01/2016
6747 Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco 209/GP-CXBIPH 13/01/2016
6748 Công ty TNHH MTV thương mại sản xuất và in ấn Sắc Màu 206/GP-CXBIPH 13/01/2016
6749 Công ty TNHH In BDT Việt Nam 213/GP-CXBIPH 13/01/2016
6750 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 211/GP-CXBIPH 13/01/2016