Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
6741 Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam 3371/GP-CXBIPH 23/06/2016
6742 Công ty TNHH MTV Thiên Hiệp 3365/GP-CXBIPH 23/06/2016
6743 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu ngành in SIC 3337/GP-CXBIPH 21/06/2016
6744 Công ty TNHH Hewlett Packard Việt Nam 3364/GP-CXBIPH 23/06/2016
6745 Công ty TNHH Quảng cáo và Thương mại Dương Phong 3338/GP-CXBIPH 21/06/2016
6746 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Vũ Gia 3336/GP-CXBIPH 21/06/2016
6747 Công ty TNHH MTV ITP Vina 3359/GP-CXBIPH 23/06/2016
6748 Công ty TNHH Tự động hóa Hệ thống Việt Lợi 3296/GP-CXBIPH 20/06/2016
6749 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 3301/GP-CXBIPH 20/06/2016
6750 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 3302/GP-CXBIPH 20/06/2016