Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
6981 Công ty Cổ phần kỹ thuật số SBC 3975/GP-CXBIPH 15/07/2016
6982 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu ngành in Hải Đức Bảo 3974/GP-CXBIPH 15/07/2016
6983 Công ty TNHH Giầy Yuen Foong Yu (VN) Bình Dương 3965/GP-CXBIPH 15/07/2016
6984 Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam 3976/GP-CXBIPH 15/07/2016
6985 Công ty TNHH Fuda (Việt Nam) 3972/GP-CXBIPH 15/07/2016
6986 Công ty TNHH Fuda (Việt Nam) 3973/GP-CXBIPH 15/07/2016
6987 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 3971/GP-CXBIPH 15/07/2016
6988 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 3970/GP-CXBIPH 15/07/2016
6989 Công ty TNHH in bao bì Hà Nội 3969/GP-CXBIPH 15/07/2016
6990 Công ty TNHH UDY Vina 3968/GP-CXBIPH 15/07/2016