Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
6981 Công ty TNHH TJP Vina 752/GP-CXBIPH 22/02/2016
6982 Công ty TNHH Thương mại Sao Hoa Việt 751/GP-CXBIPH 22/02/2016

Giay phep NK So 751-220216.rar

6983 Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Nhất Tín 750/GP-CXBIPH 22/02/2016

Giay phep NK So 750-220216.pdf

6984 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 711/GP-CXBIPH 18/02/2016

Giay phep NK So 711-180216.pdf

6985 Công ty TNHH Hewlett Packard Việt Nam 719/GP-CXBIPH 18/02/2016

Giay phep NK so 719-180216.rar

6986 Công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình 718/GP-CXBIPH 18/02/2016

Giay phep NK 180216.pdf

6987 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 717/GP-CXBIPH 18/02/2016

Giay phep NK So 717-180216.pdf

6988 Công ty Cổ phần Giấy Hiệp Thành 716/GP-CXBIPH 18/02/2016

Giay phep NK So 716-180216.pdf

6989 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 712/GP-CXBIPH 18/02/2016

Giay phep NK So 712-180216.rar

6990 Công ty TNHH Thương mại Đại Hoàng Gia 715/GP-CXBIPH 18/02/2016

Giay phep NK So 715-180216.pdf