Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
61 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 5171/GP-CXBIPH 28/08/2019
62 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Máy văn phòng Ngọc Bích 5180/GP-CXBIPH 28/08/2019
63 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Máy văn phòng Ngọc Bích 5181/GP-CXBIPH 28/08/2019
64 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Bảo Long 5229/GP-CXBIPH 30/08/2019
65 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 5178/GP-CXBIPH 28/08/2019
66 Chi nhánh Công ty Cổ phần kỹ thuật số SBC 5179/GP-CXBIPH 28/08/2019
67 Công ty TNHH Bao bì giấy Doanh Thái 5230/GP-CXBIPH 30/08/2019
68 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đồng Nam 5177/GP-CXBIPH 28/08/2019
69 Công ty TNHH Công nghệ Bao bì Yuto Bình Dương 5235/GP-CXBIPH 30/08/2019
70 Công ty TNHH Brother International (Việt Nam) 5176/GP-CXBIPH 28/08/2019