Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
61 Công ty TNHH In Guo Xiang Việt Nam 7110/GP-CXBIPH 20/11/2019
62 Công ty TNHH Detmold Packaging Việt Nam 7111/GP-CXBIPH 20/11/2019
63 Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tân Lộ 7108/GP-CXBIPH 20/11/2019
64 Công ty Cổ phần Công nghệ in Thiên Phúc 7112/GP-CXBIPH 20/11/2019
65 Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam 7232/GP-CXBIPH 25/11/2019
66 Công ty TNHH Một Thành Viên Mãn Thành 7114/GP-CXBIPH 20/11/2019
67 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xian Việt Nam 7220/GP-CXBIPH 25/11/2019
68 Công ty TNHH Ngôi Sao Xanh 7113/GP-CXBIPH 20/11/2019
69 Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Đức Hoàng 7018/GP-CXBIPH 15/11/2019
70 Công ty TNHH Guangbo Việt Nam 7109/GP-CXBIPH 20/11/2019