Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
6991 Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo SBC Việt Nam 714/GP-CXBIPH 18/02/2016

Giay phep NK So 714-180216.pdf

6992 Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo SBC Việt Nam 713/GP-CXBIPH 18/02/2016

Giay phep NK so 713-180216.rar

6993 Công ty Cổ phần Cơ khí In Sài Gòn 705/GP-CXBIPH 18/02/2016

Giay phep NK 180216.rar

6994 Công ty TNHH Thương Tín 706/GP-CXBIPH 18/02/2016

Giay phep NK 180216.rar

6995 Công ty TNHH Thiết bị Chế bản Điện tử Tân Long 707/GP-CXBIPH 18/02/2016

Giay phep NK 180216.pdf

6996 Công ty TNHH Jiate Việt Nam 698/GP-CXBIPH 17/02/2016

Giay phep NK 170216.pdf

6997 Công ty Cổ phần Công nghệ Elite 696/GP-CXBIPH 17/02/2016

Giay phep NK 17-02-16.rar

6998 Công ty TNHH In ASVN 694/GP-CXBIPH 17/02/2016

Giay phep NK 170216.pdf

6999 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Cửu Long 692/GP-CXBIPH 17/02/2016

Giay phep NK 170216.rar

7000 Công ty TNHH Công nghiệp Bao C.P (Việt Nam) 695/GP-CXBIPH 17/02/2016

Giay phep NK 170216.pdf