Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
6991 Công ty Cổ phần Công nghệ Elite 3948/GP-CXBIPH 15/07/2016
6992 Công ty cổ phần quốc tế Minh Việt 3967/GP-CXBIPH 15/07/2016
6993 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ V.A.E 3953/GP-CXBIPH 15/07/2016
6994 Công ty TNHH Hwaseung Vina 3952/GP-CXBIPH 15/07/2016
6995 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XIAN Việt Nam 3951/GP-CXBIPH 15/07/2016
6996 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 3950/GP-CXBIPH 15/07/2016
6997 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 3949/GP-CXBIPH 15/07/2016
6998 Công ty TNHH In Baoshen Việt Nam 3947/GP-CXBIPH 15/07/2016
6999 Công ty TNHH Catina Việt Nam 3946/GP-CXBIPH 15/07/2016
7000 Công ty TNHH Một thành viên Phạm Chương 3945/GP-CXBIPH 15/07/2016