Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
7001 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Vũ Gia 166/GP-CXBIPH 13/01/2016
7002 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị nhựa Long Biên 164/GP-CXBIPH 13/01/2016
7003 Công ty TNHH MTV Đồng phục thể thao Huy Hoàng 125/GP-CXBIPH 11/01/2016
7004 Công ty TNHH thiết bị bao bì Vĩnh Trung 124/GP-CXBIPH 11/01/2016
7005 Công ty TNHH Tentac (Việt Nam) 121/GP-CXBIPH 11/01/2016
7006 Công ty TNHH MTV Chung Y 122/GP-CXBIPH 11/01/2016
7007 Công ty TNHH In Guo Xiang Việt Nam 163/GP-CXBIPH 13/01/2016
7008 Công ty TNHH Hewlett Packard Việt Nam 123/GP-CXBIPH 11/01/2016
7009 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Sản xuất Thương mại Huyền Trân 126/GP-CXBIPH 11/01/2016
7010 Công ty TNHH công nghệ và vật liệu In 120/GP-CXBIPH 11/01/2016