Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
7001 Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội 3944/GP-CXBIPH 15/07/2016
7002 Công ty TNHH Bao bì BR VINA 3966/GP-CXBIPH 15/07/2016
7003 Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam 3943/GP-CXBIPH 15/07/2016
7004 Công ty TNHH Quảng cáo và thương mại Nghệ Cung 3957/GP-CXBIPH 15/07/2016
7005 Công ty TNHH Hi-Trans 3956/GP-CXBIPH 15/07/2016
7006 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bigcolor 3955/GP-CXBIPH 15/07/2016
7007 Công ty TNHH Một thành viên bao bì và thương mại Quang Huy 3954/GP-CXBIPH 15/07/2016
7008 Công ty TNHH Năm Hai Năm Việt Nam 3887/GP-CXBIPH 13/07/2016
7009 Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu Đức Hoàng 3882/GP-CXBIPH 13/07/2016
7010 Công ty Cổ phần Cơ khí In Sài Gòn 3883/GP-CXBIPH 13/07/2016