Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
7011 Công ty TNHH Thiết bị và In Ấn Tài 649/GP-CXBIPH 03/02/2016
7012 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 632/GP-CXBIPH 02/02/2016
7013 Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Đức Hoàng 633/GP-CXBIPH 02/02/2016
7014 Công ty TNHH Khôi và Anh Em 634/GP-CXBIPH 02/02/2016
7015 Công ty TNHH In - Thương mại Trần Châu Phúc 635/GP-CXBIPH 02/02/2016
7016 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Bao bì Minh Tường 604/GP-CXBIPH 01/02/2016
7017 Công ty TNHH Tín Thành 605/GP-CXBIPH 01/02/2016
7018 Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo SBC Việt Nam 607/GP-CXBIPH 01/02/2016
7019 Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo SBC Việt Nam 606/GP-CXBIPH 01/02/2016
7020 Công ty TNHH Máy và thiết bị nhựa Mạnh Dũng 608/GP-CXBIPH 01/02/2016