Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
7011 Công ty TNHH Thiết bị Chế bản Điện tử Tân Long 3884/GP-CXBIPH 13/07/2016
7012 Công ty TNHH HQ Paper 3885/GP-CXBIPH 13/07/2016
7013 Công ty TNHH Hewlett Packard Việt Nam 3886/GP-CXBIPH 13/07/2016
7014 Công ty TNHH Công nghiệp Bao C.P (Việt Nam) 3888/GP-CXBIPH 13/07/2016
7015 Công ty TNHH Daily Full International (VN) 3890/GP-CXBIPH 13/07/2016
7016 Công ty Tân Thành Đồng 3880/GP-CXBIPH 13/07/2016
7017 Công ty TNHH thiết bị in và Bao bì 3889/GP-CXBIPH 13/07/2016
7018 Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Hưng Thịnh Phát 3837/GP-CXBIPH 12/07/2016
7019 Công ty TNHH Ricoh Việt Nam 3838/GP-CXBIPH 12/07/2016
7020 Công ty TNHH Một thành viên Nam Phương Vi Na 3836/GP-CXBIPH 12/07/2016