Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
7151 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 83/GP-CXBIPH 08/01/2016
7152 Công ty TNHH công nghệ và vật liệu In 91/GP-CXBIPH 08/01/2016
7153 Công ty TNHH Tentac (Việt Nam) 86/GP-CXBIPH 08/01/2016
7154 Công ty TNHH Giải pháp Kỹ thuật AVNET (Việt Nam) 93/GP-CXBIPH 08/01/2016
7155 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị kỹ thuật số Vương Phát 81/GP-CXBIPH 08/01/2016
7156 Công ty Cổ phần Đầu tư HT Vina 94/GP-CXBIPH 08/01/2016
7157 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 87/GP-CXBIPH 08/01/2016
7158 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 88/GP-CXBIPH 08/01/2016
7159 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 89/GP-CXBIPH 08/01/2016
7160 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư phát triển công nghệ 90/GP-CXBIPH 08/01/2016