Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
7511 Công ty Cổ phần Công nghệ Elite 942/GP-CXBIPH 01/03/2016

GPNK 942-010316.rar

7512 Công ty TNHH Sáng Tạo Trẻ 940/GP-CXBIPH 01/03/2016
7513 Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội 945/GP-CXBIPH 01/03/2016

GPNK 945-010316.pdf

7514 Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội 946/GP-CXBIPH 01/03/2016

GPNK 946-010316.pdf

7515 Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics Việt Nam 943/GP-CXBIPH 01/03/2016

GPNK 943-010316.pdf

7516 Công Ty TNHH Máy móc thiết bị ngành in Nam Long 922/GP-CXBIPH 01/03/2016

GPNK 922-010316.rar

7517 Công ty TNHH Giầy FU-LUH 910/GP-CXBIPH 29/02/2016

GPNK 910-290216.pdf

7518 Công ty TNHH In Táo Xanh 898/GP-CXBIPH 29/02/2016

GPNK 898-290216.pdf

7519 Công ty TNHH In ấn Vạn Cường Phát 979/GP-CXBIPH 02/03/2016

GPNK 979-020316.pdf

7520 Công ty TNHH Dương Gia Nguyễn 908/GP-CXBIPH 29/02/2016

GPNK 908-290216.pdf