Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
7511 Công ty TNHH Guo Xiang Hải Phòng 339/GP-CXBIPH 20/01/2016
7512 Công ty TNHH phân phối FPT 323/GP-CXBIPH 19/01/2016
7513 Công ty Cổ phần Nam An - TTĐ 322/GP-CXBIPH 19/01/2016
7514 Công ty TNHH In 3D Thành Danh 337/GP-CXBIPH 20/01/2016
7515 Công ty Cổ phần Công nghệ Elite 317/GP-CXBIPH 18/01/2016
7516 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 318 19/01/2016
7517 Công ty TNHH An Phát 319/GP-CXBIPH 19/01/2016
7518 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư phát triển công nghệ 320/GP-CXBIPH 18/01/2016
7519 Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam 235/GP-CXBIPH 18/01/2016
7520 Công ty TNHH Tentac (Việt Nam) 242/GP-CXBIPH 18/01/2016