Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
71 Công ty Cổ phần Trung Kiên 7014/GP-CXBIPH 15/11/2019
72 Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre 7017/GP-CXBIPH 15/11/2019
73 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chí Tuấn Đạt 7016/GP-CXBIPH 15/11/2019
74 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 7012/GP-CXBIPH 15/11/2019
75 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cường Đại 7011/GP-CXBIPH 15/11/2019
76 Công ty TNHH Bao bì Xiangquan (Việt Nam) 7010/GP-CXBIPH 15/11/2019
77 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bao bì Giấy Minh Khai 7019/GP-CXBIPH 15/11/2019
78 Chi nhánh Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam tại thành phố Hà Nội 7020/GP-CXBIPH 15/11/2019
79 Công ty TNHH Uy Kiệt 7015/GP-CXBIPH 15/11/2019
80 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 7013/GP-CXBIPH 15/11/2019