Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
81 Công ty TNHH J&V Wonder Printing Việt Nam 6986/GP-CXBIPH 13/11/2019
82 Công ty TNHH Three - Color Stone Stationery (Việt Nam) 7009/GP-CXBIPH 15/11/2019
83 Công ty Cổ phần Đầu tư HT Vina 6983/GP-CXBIPH 13/11/2019
84 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 6984/GP-CXBIPH 13/11/2019
85 Công ty TNHH In Bình Minh 7021/GP-CXBIPH 15/11/2019
86 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Việt Nam 6987/GP-CXBIPH 13/11/2019
87 Công ty TNHH MTV In Vải Thiện Chí 6985/GP-CXBIPH 13/11/2019
88 Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam 6988/GP-CXBIPH 13/11/2019
89 Công ty TNHH Sindoh Vina Marketing 6977/GP-CXBIPH 13/11/2019
90 Công ty TNHH Một thành viên Nhơn Nhuận Phát 6989/GP-CXBIPH 13/11/2019