Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
1 Công ty TNHH Haivina 3756/GP-CXBIPH 28/06/2019
2 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Sinh Tùng 3757/GP-CXBIPH 28/06/2019
3 Công ty Cổ phần Công nghệ Elite 3759/GP-CXBIPH 28/06/2019
4 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Việt Nam 3755/GP-CXBIPH 28/06/2019
5 Công ty TNHH An Thịnh 3763/GP-CXBIPH 28/06/2019
6 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Sơn 3753/GP-CXBIPH 28/06/2019
7 Công ty Cổ phần In Bao bì Tân Ánh Dương 3761/GP-CXBIPH 28/06/2019
8 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 3760/GP-CXBIPH 28/06/2019
9 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Việt Nam 3754/GP-CXBIPH 28/06/2019
10 Công ty TNHH Brother International (Việt Nam) 3762/GP-CXBIPH 28/06/2019