Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
31 Công ty Cổ phần Công nghệ in Thiên Phúc 7225/GP-CXBIPH 25/11/2019
32 Công ty TNHH Tiema 7303/GP-CXBIPH 27/11/2019
33 Công ty TNHH Công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam 7228/GP-CXBIPH 25/11/2019
34 Công ty Cổ phần In Bao bì Tân Ánh Dương 7229/GP-CXBIPH 25/11/2019
35 Công ty TNHH Thương mại Địa Phong 7230/GP-CXBIPH 25/11/2019
36 Công ty TNHH Máy móc Thiết bị ngành In Nam Long 7231/GP-CXBIPH 25/11/2019
37 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Phan 7298/GP-CXBIPH 26/11/2019
38 Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Shangfa 7234/GP-CXBIPH 25/11/2019
39 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 7222/GP-CXBIPH 25/11/2019
40 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 7221/GP-CXBIPH 25/11/2019