Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
41 Công ty Cổ phần Công nghệ Elite 7242/GP-CXBIPH 25/11/2019
42 Công ty TNHH Sản xuất Đế giày Kotec 7241/GP-CXBIPH 25/11/2019
43 Công ty TNHH Bao bì Hồng Phát 7233/GP-CXBIPH 25/11/2019
44 Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Công ty TNHH Một thành viên 7304/GP-CXBIPH 27/11/2019
45 Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam 7240/GP-CXBIPH 25/11/2019
46 Công ty TNHH Máy và Thiết bị nhựa Hà Nội 7243/GP-CXBIPH 25/11/2019
47 Công ty TNHH GQ Vina 7238/GP-CXBIPH 25/11/2019
48 Công ty TNHH Ricoh Việt Nam 7237/GP-CXBIPH 25/11/2019
49 Công ty TNHH Print Way 7239/GP-CXBIPH 25/11/2019
50 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 7223/GP-CXBIPH 25/11/2019