Tracuunhapkhauin

Tổng số 1971 cơ sở in
STT Tên cơ sở in Địa chỉ Số điện thoại Số giấy phép/Số xác nhận đăng ký Ngày ký File ảnh giấy phép in hoặc Tờ khai đăng ký Họ, tên, chức danh người đứng đầu cơ sở in Loại hình hoạt động Chủ sở hữu cơ sở in Phân loại cơ sở in theo sản phẩm Ngày tháng cập nhật
1 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TUYẾT NGÂN 242 Võ Công Tồn, khu phố 1, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 02723631253 10 /STTTT-ĐKHĐI 26/03/2020 Phạm Tuyết Ngân (Giám đốc) Doanh nghiệp Việt Nam 100% Không in xuất bản phẩm (chỉ in các sản phẩm khác) 15/06/2020
2 CÔNG TY TNHH MTV KHẮC HỒNG LONG AN 400 Quốc lộ 1, Phường 4, thành phố Tân An 0903626728 02 /STTTT-ĐKHĐI 16/01/2020 Trương Khắc Hồng (Giám đốc) Doanh nghiệp Việt Nam 100% Không in xuất bản phẩm (chỉ in các sản phẩm khác) 15/06/2020
3 CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO THỦY NGÂN 277 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa 0949984287 06 /STTTT-ĐKHĐI 27/02/2020 Trương Thị Thu (Giám đốc) Doanh nghiệp Việt Nam 100% Không in xuất bản phẩm (chỉ in các sản phẩm khác) 15/06/2020
4 VẼ QUẢNG CÁO THANH LIÊM 127M Nguyễn An Ninh, Phường 1, thành phố Tân An 0918127081 17 /STTTT-ĐKHĐI 29/05/2020 Trần Thanh Liêm (chủ cơ sở) Hộ kinh doanh Việt Nam 100% Không in xuất bản phẩm (chỉ in các sản phẩm khác) 15/06/2020
5 CÔNG TY TNHH TMDV QUẢNG CÁO SÀI GÒN – LONG AN Cổng số 1, KCN Xuyên Á, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa 0909490369 07 /STTTT-ĐKHĐI 28/02/2020 Trần Thanh Quốc (Giám đốc) Doanh nghiệp Việt Nam 100% Không in xuất bản phẩm (chỉ in các sản phẩm khác) 15/06/2020
6 CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO MỘC XANH LONG AN Lô D8, Đường D2, KCN Cầu Tràm, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 0913696596 05 /STTTT-ĐKHĐI 17/02/2020 Trần Chiêu Chung (Giám đốc) Doanh nghiệp Việt Nam 100% Không in xuất bản phẩm (chỉ in các sản phẩm khác) 15/06/2020
7 HỘ KINH DOANH QUẢNG CÁO TIẾN DŨNG 268 ấp 3, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 0939320022 11 /STTTT-ĐKHĐI 27/03/2020 Trần Thanh Dũng (chủ hộ) Hộ kinh doanh Việt Nam 100% Không in xuất bản phẩm (chỉ in các sản phẩm khác) 15/06/2020
8 HỘ KINH DOANH QUẢNG CÁO ÚT 18 Hùng Vương, Phường 2. thành phố Tân An, tỉnh Long An 0272 3821155 03 /STTTT-ĐKHĐI 05/02/2020 Nguyễn Phươc Hải (chủ HKD) Hộ kinh doanh Việt Nam 100% Không in xuất bản phẩm (chỉ in các sản phẩm khác) 15/06/2020
9 HỘ KINH DOANH LAM SƠN 41 Trương Định, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An 0918700419 15 /STTTT-ĐKHĐI 29/05/2020 Phạm Quốc Phong (chủ HKD) Hộ kinh doanh Việt Nam 100% Không in xuất bản phẩm (chỉ in các sản phẩm khác) 15/06/2020
10 CÔNG TY TNHH HỒNG LÂM THIÊN 29 Lô C, Khu dân cư khu I (đường Phan Văn Tình), thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An 0913 834 300 12 /STTTT-ĐKHĐI 06/04/2020 Cao Văn Sậy (Giám đốc) Doanh nghiệp Việt Nam 100% Không in xuất bản phẩm (chỉ in các sản phẩm khác) 15/06/2020