Tinnoibat

Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 432/QĐ-BTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 27/3/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Xem thêm
Tin tức trong ngành Xem tất cả

Danh sách biên tập viên

11:44 | 01/11/2019

Danh sách biên tập viên