Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
1 978-604-320-626-5 Sống mạo hiểm một cách cẩn thận - Lời khuyên cho cuộc đời phiêu lưu, sắc đẹp và thành công Maye Musk. Trần Thị Bích Nguyệt Lao động Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Văn hóa Hải Đăng. Số 81 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV in Báo Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh 24/02/2021
2 978-604-312-446-0 Vượt qua thử thách Phan Khắc Hy Nguyễn Thị Liên Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 23/02/2021
3 978-604-312-410-1 Trí tuệ toàn hảo (Kiến thức căn bản về sự vận hành vũ trụ giúp bạn đạt được điều bạn muốn: thành công, hạnh phúc, bình an nội tâm, sức khỏe và một cuộc sống giàu có, đầy ý nghĩa) Nguyễn Chí Linh Nguyễn Thị Liên Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 23/02/2021
4 978-604-312-415-6 Sống trọn tình dân (Hồi ký) Lê Thị Lan Nguyễn Thị Liên; Hoàng Thị Hường Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 23/02/2021
5 978-604-312-355-5 Những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 TS. Bùi Kim Hiếu Trần Thi Anh Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 23/02/2021
6 978-604-312-442-2 Những chuyện coi chừng rất nhỏ (Tản văn - Truyện ngắn) Nguyễn Thị Huyền Ngân Nguyễn Thị Liên Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 23/02/2021
7 978-604-312-445-3 Kỳ ảo Đất Phương Nam BS. Kỳ Hương Trần Thị Ly Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 23/02/2021
8 978-604-312-444-6 Hoa đời thắm đỏ Thụy Vân Trần Thị Ly Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 23/02/2021
9 978-604-312-357-9 Hệ thống văn bản pháp lý cơ bản về người chưa thành niên của Việt Nam và Quốc tế TS. Hoàng Minh Khôi Trần Thi Anh Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 23/02/2021
10 978-604-312-443-9 Đời thực và mơ - “Tập truyện và ký” Phạm Ngọc Hiền Hàn Ngọc Lan Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 23/02/2021