Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
1 978-604-51-6275-0 Giáo trình bệnh học chấn thương chỉnh hình (dùng cho đào tạo trình độ đại học)(sách mật) Bộ Quốc phòng Học viện Quân y Vũ Tuấn Hưng Quân đội nhân dân Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội Xưởng in Học viện Quân y 21/09/2020
2 978-604-51-6273-6 Lịch sử Đảng bộ Bộ tham mưu Quân khu 1 (1945-2020)(sách mật) Đảng bộ Quân khu 1, Đảng bộ Bộ tham mưu Nguyễn Văn Thiết Quân đội nhân dân Công ti TNHH MTV In Quân đội 1. Địa chỉ in 21 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội_Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội 21/09/2020
3 978-604-51-6264-4 Những trận đánh điển hình của quân và dân Hưng Yên trong thời kỳ chống thực dân Pháp (1945-1954)(sách mật) Đảng ủy - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên Vũ Tuấn Hưng Quân đội nhân dân Công ti TNHH MTV In Quân đội 1. Địa chỉ in 21 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội_Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội 21/09/2020
4 978-604-51-6219-4 Xưởng X264 biên niên sự kiện (1980-2020)(sách mật) Cục Quân khí, Xưởng X264 Lê Tuấn Đạt Quân đội nhân dân NM in BQP 21/09/2020
5 978-604-51-5849-4 Tổ hợp tên lửa "Uran-E" và tên lửa 3M-24Э (dùng cho đối tượng đào tạo kỹ sư quân sự chuyên ngành thiết kế, chế tạo tên lửa)(sách mật) Bộ Quốc phòng - Học viện Kỹ thuật quân sự Vũ Tuấn Hưng Quân đội nhân dân Học viện Kỹ thuật quân sự - 236 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Xưởng in HV KTQS 21/09/2020
6 978-604-51-6047-3 Giáo trình tối ưu hóa các quá trình gia công (dùng cho đào tạo cao học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí)(sách mật) Bộ Quốc phòng - Học viện Kỹ thuật Quân sự Vũ Tuấn Hưng Quân đội nhân dân Học viện Kỹ thuật quân sự, 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Xưởng in HV KTQS 21/09/2020
7 978-604-51-5907-1 Giáo trình dược lý học (dùng cho đào tạo trình độ trung cấp quân y) - tái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung(sách mật) Bộ Quốc phòng - Trường Cao đẳng Quân y 1 Vũ Tuấn Hưng Quân đội nhân dân Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội Xưởng in HV Quân Y 21/09/2020
8 978-604-51-6188-3 Giáo trình văn hóa và phát triển (Dùng cho đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị trong các nhà trường quân đội)(sách mật) Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Nguyễn Thị Minh Thủy Quân đội nhân dân NM in BQP 21/09/2020
9 978-604-51-6439-6 Lịch sử Bệnh viện quân y 105 (1950-2020)(sách mật) Tổng cục Hậu cần, Bệnh viện Quân y 105 Nguyễn Thị Minh Thủy Quân đội nhân dân Công Ty TNHH MTV In Quân đội I. Địa chỉ in Số 21 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cơ sở in: Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội - Việt Nam 21/09/2020
10 978-604-51-6329-0 Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới(sách mật) Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Đinh Văn Thiên Quân đội nhân dân NM in BQP 21/09/2020