Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
1 978-604-1-15461-2 Nhóc Miko! Cô bé nhí nhảnh 30 Eriko ONO Trần Thị Nguyệt Anh Trẻ Công ty cổ phần In Khuyến học Phía Nam 17/01/2020
2 978-604-1-15607-4 Thành phố Hồ Chí Minh - Hợp tác cùng phát triển 2020 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phan Nam An Trẻ XN in Nguyễn Minh Hoàng 17/01/2020
3 978-604-1-15135-2 Tủ sách Triết học Phương Đông Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam NGUYỄN HẠNH Đỗ Biên Thùy Trẻ XN in Fahasa 17/01/2020
4 978-604-1-14449-1 Luyện thi Năng lực Nhật ngữ N3 - Hán tự Sasaki Hitoko - Matsumoto Noriko Trần Thị Duy Ngọc Trẻ Công ty cổ phần In Khuyến học Phía Nam 17/01/2020
5 978-604-1-14171-1 Anders Sát thủ cùng bè lũ - tiểu thuyết Jonas Jonasson Đào Mai Ly Trẻ XN in Fahasa 17/01/2020
6 978-604-1-14212-1 Nỗi buồn chiến tranh - tiểu thuyết Bảo Ninh Lê Hoàng Anh Trẻ XN in Fahasa 17/01/2020
7 978-604-1-13975-6 Forrest Gump Winston Groom Hoàng Thị Dạ Thư; Nguyễn Trung Quý Trẻ XN in Fahasa 17/01/2020
8 978-604-1-13575-8 Bé tập kể chuyện - Mỗi tuần một câu chuyện - Cáo, thỏ, gà trống Nhiều tác giả (Quỳnh Giang kể, Ngọc Duy vẽ) Vũ Thị Thu Nhi Trẻ XN in Nguyễn Minh Hoàng 17/01/2020
9 978-604-1-13604-5 Bé tập kể chuyện - Mỗi tuần một câu chuyện - Mèo con đánh răng Nhiều tác giả (Quỳnh Giang kể, Tú Quỳnh vẽ) Vũ Thị Thu Nhi Trẻ XN in Nguyễn Minh Hoàng 17/01/2020
10 978-604-1-13665-6 Bé học lễ giáo - Bubu 43: Nói dối Nhiều tác giả Ngô Thị Thanh Phương Trẻ XN in Nguyễn Minh Hoàng 17/01/2020