Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
1 978-604-2-19299-6 KÍNH VẠN HOA 30: Quán kem Nguyễn Nhật Ánh Nguyễn Thị Hường Lý Kim Đồng Công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh 13/11/2020
2 978-604-2-19298-9 KÍNH VẠN HOA 29: Hoa tỉ muội Nguyễn Nhật Ánh Nguyễn Thị Hường Lý Kim Đồng Công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh 13/11/2020
3 978-604-2-19297-2 KÍNH VẠN HOA 28: Mùa hè bận rộn Nguyễn Nhật Ánh Nguyễn Thị Hường Lý Kim Đồng Công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh 13/11/2020
4 978-604-2-19273-6 KÍNH VẠN HOA 4: Ông thầy nóng tính Nguyễn Nhật Ánh Nguyễn Thị Hường Lý Kim Đồng Công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh 13/11/2020
5 978-604-2-19270-5 KÍNH VẠN HOA 1: Nhà ảo thuật Nguyễn Nhật Ánh Nguyễn Thị Hường Lý Kim Đồng Công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh 13/11/2020
6 978-604-2-19293-4 KÍNH VẠN HOA 24: Giải thưởng lớn Nguyễn Nhật Ánh Nguyễn Thị Hường Lý Kim Đồng Công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh 13/11/2020
7 978-604-2-19301-6 KÍNH VẠN HOA 32: Bên ngoài cửa lớp Nguyễn Nhật Ánh Nguyễn Thị Hường Lý Kim Đồng Công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh 13/11/2020
8 978-604-2-19275-0 KÍNH VẠN HOA 6: Người bạn lạ lùng Nguyễn Nhật Ánh Nguyễn Thị Hường Lý Kim Đồng Công ty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh 13/11/2020
9 978-604-66-4553-5 Giám định pháp y tâm thần Chủ biên PGS.TS.BS. Trần Văn Cường; TS.BS. Ngô Văn Vinh Đặng Thị Cẩm Thúy Y học Viện pháp Y tâm thần trung ương; Đ/c: Xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, HN CT NXB Y học 13/11/2020
10 978-604-0-24328-7 Giáo dục địa phương tỉnh Vĩnh Phúc lớp 1 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Vĩnh Phúc - Sở Giáo dục và Đào tạo - Phạm Khương Duy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hường, Đoàn Dũng Sĩ, Trịnh Hiền Thương, Nguyễn Thanh Hồng Tống Thị Kim Phượng Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần in sách giao khoa tại Tp.Hà Nội 13/11/2020