Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
1 978-604-57-4113-9 Những điều cần biết về tín ngưỡng, tôn giáo và Luật tín ngưỡng, tôn giáo ( hiện hành ) Khoa Luật - Học viện Phụ nữ Việt Nam TS. Lương Văn Tuấn, TS. Hoàng Minh Tuấn ( Đồng chủ biên ) Văn Thị Thanh Hương; Trần Quốc Thắng; Trần Hà Trang; Nguyễn Thị Phương Anh Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 02/11/2018
2 978-604-57-3977-8 Tập Cận Bình: Về quản lý đất nước Trung Quốc Tập I Tập Cận Bình Cù Thị Thúy Lan; Nguyễn Minh Hà Chính trị Quốc gia Sự thật Công ty TNHH MTV in Tiến Bộ 02/11/2018
3 978-604-57-4077-4 Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo PGS.TS. Nguyễn Viết Thông ( Đồng chủ biên ) Phạm Thị Kim Huế; Trần Thị Thanh Phiệt; Nguyễn Trường Tam Chính trị Quốc gia Sự thật Công ty TNHH MTV in Tiến Bộ 02/11/2018
4 978-604-57-3931-0 Lê Quang Đạo - Tiểu sử Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam Chu Văn Khánh; Phạm Thị Ngọc Bích; Vũ Thị Hương Chính trị Quốc gia Sự thật Cty TNHH MTV in Báo Nhân dân Hà Nội 02/11/2018
5 978-604-57-4205-1 Xu hướng phát triển và chính sách của Ấn Độ đối với châu Á - Thái Bình Dương đến năm 2030 TS. Đặng Cẩm Tú Cù Thị Thúy Lan; Đỗ Minh Châu Chính trị Quốc gia Sự thật Cty CP in TM truyền thông Việt Nam 02/11/2018
6 978-604-57-4261-7 Kỷ yếu Hội thảo khoa học " Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm Bắc Ninh - Giá trị lý luận và thực tiễn " Tỉnh uỷ Bắc Ninh - Báo Nhân dân Phạm Thị Kim Huế; Nguyễn Minh Huệ; Hoàng Thị Thu Hường; Trần Thị Thanh Phiệt; Đào Duy Nghĩa; Nguyễn Thị Kim Thoa Chính trị Quốc gia Sự thật Công ty Cổ phần in Thiên Kim 02/11/2018
7 978-604-971-522-8 Nơi khôn thiêng của biển Lương Hữu Quang Nguyễn Thùy Linh Lao động Tạp chí Văn nghệ Quân đội - Số 4 Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Xưởng in Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng 02/11/2018
8 978-604-89-4666-1 Sử kí Tư Mã Thiên Tư Mã Thiên Ngô Thị Hồng Tú Hồng Đức Cty CP sách MCBooks Công ty CP in và thương mại Quốc Duy 02/11/2018
9 978-604-89-3338-8 600 câu giao tiếp tiếng Hàn thông dụng Vân Anh - Nguyễn Hiền Ngô Thị Hồng Tú Hồng Đức MCBooks Công ty TNHH Thương mại In bao bì Tuấn Bằng 02/11/2018
10 978-604-971-523-5 Ngọn sáng Nguyễn Thanh Tâm Nguyễn Thùy Linh Lao động Tạp chí Văn nghệ Quân đội - Số 4 Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Xưởng in Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng 02/11/2018