Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
1 Lịch Bloc siêu đại 2020 Phương Đông Hồng Đức Cty TNHH MTV Truyền thông xuất bản Phương Đông Cty TNHH TM-DV in ấn Hải Triều 13/11/2019
2 Lịch Bloc cực đại 2020 Phương Đông Hồng Đức Cty TNHH MTV Truyền thông xuất bản Phương Đông Cty TNHH TM-DV in ấn Hải Triều 13/11/2019
3 978-604-964-401-6 Vệt nắng cuối ngày Phạm Hà Giang Phạm Ngọc Chi Nghệ An Phạm Hà Giang, Tp vinh, Nghệ An Cty TNHH in PHS Nghệ An 13/11/2019
4 978-604-964-376-7 Hương xuân - Tập 14 Nhiều tác giả Phạm Thị Hằng Nghệ An Nguyễn Hải Ninh, số 83 Kim Đồng, TP Vinh, Nghệ An Cty TNHH T&D Việt Nam 13/11/2019
5 978-604-88-8061-3 Truyện cổ tích về các nàng công chúa - Hai nàng công chúa Nhiều tác giả Nguyễn Thị Thủy Dân trí Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A, 113 Đông Các, Đống Đa, Hà Nội Cty TNHH TKMT và TH Huynh đệ anh khoa 13/11/2019
6 978-604-88-8065-1 Truyện cổ tích về các nàng công chúa - Cô dâu thực sự Nhiều tác giả Nguyễn Thị Thủy Dân trí Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A, 113 Đông Các, Đống Đa, Hà Nội Cty TNHH TKMT và TH Huynh đệ anh khoa 13/11/2019
7 978-604-54-4876-2 Ôn tập-kiểm tra đánh giá năng lực học sinh môn tiếng Việt lớp 4 học kì I Lê Phương Nga (CB) Nguyễn Thị Mai Hương Đại học Sư phạm Cty CP in Hà Nội 13/11/2019
8 978-604-54-5840-2 Dạy học môn tiếng Việt lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới GS. Lê Phương Nga Trần Thị Lơ Đại học Sư phạm Cty CP In& truyền thông Hợp Phát 13/11/2019
9 978-604-1-14937-3 Nhóc Zombie 9 Yasunari NAGATOSHI Trần Thị Nguyệt Anh Trẻ Công ty CP In Khuyến học phía Nam 13/11/2019
10 978-604-70-2668-5 Hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (Kỷ yếu) Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam Hoàng Thị Thu; Trần Thị Thu Vân Văn hóa dân tộc Công ty CP In Khuyến học phía Namphía Nam 13/11/2019