Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
193531 978-604-947-206-0 Bách khoa trẻ em kỳ thú. Khủng long tiền sử 08 XACT Studio International Võ Thị Hường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh DNTN TM DV Nguyễn Hải Uyên - Nhà sách Thị Nghè; 91 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM Nhà máy In Bộ Tổng Tham mưu 25/03/2016
193532 978-604-947-216-9 Bách khoa trẻ em kỳ thú. Lâu đài và cung điện 18 XACT Studio International Nguyễn Thu Thủy Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh DNTN TM DV Nguyễn Hải Uyên - Nhà sách Thị Nghè; 91 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM Nhà máy In Bộ Tổng Tham mưu 25/03/2016
193533 978-604-947-215-2 Bách khoa trẻ em kỳ thú. Lâu đài và cung điện 17 XACT Studio International Nguyễn Thu Thủy Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh DNTN TM DV Nguyễn Hải Uyên - Nhà sách Thị Nghè; 91 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM Nhà máy In Bộ Tổng Tham mưu 25/03/2016
193534 978-604-947-212-1 Bách khoa trẻ em kỳ thú. Cơ thể người 14 XACT Studio International Võ Thị Hường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh DNTN TM DV Nguyễn Hải Uyên - Nhà sách Thị Nghè; 91 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM Nhà máy In Bộ Tổng Tham mưu 25/03/2016
193535 978-604-947-223-7 Bách khoa trẻ em kỳ thú. Phát minh 25 XACT Studio International Nguyễn Thu Thủy Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh DNTN TM DV Nguyễn Hải Uyên - Nhà sách Thị Nghè; 91 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM Nhà máy In Bộ Tổng Tham mưu 25/03/2016
193536 978-604-947-199-5 Bách khoa trẻ em kỳ thú. Động vật 01 XACT Studio International Võ Thị Hường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh DNTN TM DV Nguyễn Hải Uyên - Nhà sách Thị Nghè; 91 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM Nhà máy In Bộ Tổng Tham mưu 25/03/2016
193537 978-604-947-205-3 Bách khoa trẻ em kỳ thú. Khủng long tiền sử 07 XACT Studio International Võ Thị Hường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh DNTN TM DV Nguyễn Hải Uyên - Nhà sách Thị Nghè; 91 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM Nhà máy In Bộ Tổng Tham mưu 25/03/2016
193538 978-604-0-04473-0 Toán cơ bản và nâng cao lớp 3 - Tập hai Trần Ngọc Lan (CB), Nguyễn Hồng Quang, Phạm Thanh Tâm Nguyễn Thị Thanh Giáo dục Việt Nam Nhà in Tổng cục Hậu cần 25/03/2016
193539 978-604-0-04507-2 Bài tập cuối tuần Toán 4 - Tập 2 Đỗ Trung Hiệu, Trần Thị Kim Cương, Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Trung Kiên Nguyễn Thị Thanh Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Khoa học Kĩ thuật 25/03/2016
193540 978-604-0-04530-0 Bài tập cuối tuần Toán 5 - Tập 1 Đỗ Trung Hiệu, Trần Thị Kim Cương, Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Trung Kiên Nguyễn Thị Thanh Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Khoa học Kĩ thuật 25/03/2016