Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
193551 978-604-0-02629-3 Tóm tắt kiến thức Trung học cơ sở - Môn Vật lí Phùng Thanh Huyền Đỗ Bích Liên Giáo dục Việt Nam Công ty CP in Phúc Yên 25/03/2016
193552 978-604-0-01418-4 Bài tập Tiếng Anh 10 (C) Hoàng Văn Vân (Chủ biên), Hoàng Thị Xuân Hoa, Đỗ Tuấn Minh, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Quốc Tuấn Trần Thị Thu Hương, Trần Thu Hà Giáo dục Việt Nam Công ty CP Sách và thiết bị trường học Hải Phòng ( chi nhánh Công ty -Xí nghiệp In giấy vở) 25/03/2016
193553 978-604-0-01303-3 Vở bài tập Toán 2, tập 1 Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn Áng Vũ Minh Hải Giáo dục Việt Nam Công ty CP Sách và thiết bị trường học Hải Phòng ( chi nhánh Công ty -Xí nghiệp In giấy vở) 25/03/2016
193554 978-604-0-04817-2 Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 3 - Tập 1 (Theo chương trình tiếng Anh tiểu học mới) Nguyễn Song Hùng (Chủ biên), An Thị Thu Hà, Trương Thị Ngọc Minh, Nguyễn Bích Thủy Đào Thị Tố Nga Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần In và Thương mại Quốc Duy 25/03/2016
193555 978-604-82-1761-7 Cơ học đất Võ Phán Nguyễn Thị Bình Xây dựng Xưởng in NXB Xây dựng 25/03/2016
193556 978-604-0-01446-7 Bài tập Hình học 11 nâng cao Văn Như Cương (Chủ biên), Phạm Khắc Ban, Tạ Mân Nguyễn Trọng Thiệp Giáo dục Việt Nam Công ty TNHH một thành viên in Quảng Ninh 25/03/2016
193557 978-604-0-01478-8 Bài tập Lịch sử 10 (C) Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Trần Thị Thái Hà, Nông Thị Huệ Lưu Hoa Sơn Giáo dục Việt Nam Công ty TNHH một thành viên in Quảng Ninh 25/03/2016
193558 978-604-0-08490-3 Bài giảng Kỹ thuật điện tử (Dùng cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội) Nguyễn Viết Nguyên Nguyễn Duy Mạnh Giáo dục Việt Nam Công ti CP Văn hóa Hà Nội 25/03/2016
193559 978-604-0-01465-8 Bài tập Mĩ thuật 8 Phạm Ngọc Tới (Chủ biên), Triệu Khắc Lễ, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Nam Ngô Thanh Hương Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần In và Vật tư Hải Dương 25/03/2016
193560 978-604-0-05874-4 Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng Anh 7 (Theo chương trình tiếng Anh mới) Nguyễn Thị Chi Lê Nguyễn Hoài Ngân Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần In và Thương mại Quốc Duy 25/03/2016