Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
193561 978-604-82-1761-7 Cơ học đất Võ Phán Nguyễn Thị Bình Xây dựng Xưởng in NXB Xây dựng 25/03/2016
193562 978-604-0-01446-7 Bài tập Hình học 11 nâng cao Văn Như Cương (Chủ biên), Phạm Khắc Ban, Tạ Mân Nguyễn Trọng Thiệp Giáo dục Việt Nam Công ty TNHH một thành viên in Quảng Ninh 25/03/2016
193563 978-604-0-01478-8 Bài tập Lịch sử 10 (C) Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Trần Thị Thái Hà, Nông Thị Huệ Lưu Hoa Sơn Giáo dục Việt Nam Công ty TNHH một thành viên in Quảng Ninh 25/03/2016
193564 978-604-0-08490-3 Bài giảng Kỹ thuật điện tử (Dùng cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội) Nguyễn Viết Nguyên Nguyễn Duy Mạnh Giáo dục Việt Nam Công ti CP Văn hóa Hà Nội 25/03/2016
193565 978-604-0-01465-8 Bài tập Mĩ thuật 8 Phạm Ngọc Tới (Chủ biên), Triệu Khắc Lễ, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Nam Ngô Thanh Hương Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần In và Vật tư Hải Dương 25/03/2016
193566 978-604-0-05874-4 Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng Anh 7 (Theo chương trình tiếng Anh mới) Nguyễn Thị Chi Lê Nguyễn Hoài Ngân Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần In và Thương mại Quốc Duy 25/03/2016
193567 978-604-0-03921-7 Giáo trình Luật dân sự Việt Nam - tập 1 Lê Đình Nghị (chủ biên), Nguyễn Minh Oanh, Vương Thanh Thủy, Vũ Thị Hồng Liên Vũ Bá Sơn Giáo dục Việt Nam Công ti CP Văn hóa Hà Nội 25/03/2016
193568 978-604-0-01449-8 Bài tập Giải tích 12 (NC) Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Trần Phương Dung, Nguyễn Xuân Liêm, Phạm Thị Bạch Ngọc, Đoàn Quỳnh, Đặng Hùng Thắng Hoàng Việt, Trần Thanh Hà Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần In Sơn La 25/03/2016
193569 978-604-0-01337-8 Vở tập vẽ 5 Nguyễn Quốc Toản (Chủ biên), Nguyễn Hữu Hạnh, Bạch Ngọc Diệp, Đàm Luyện, Ngô Thanh Hương, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Ngọc Ân, Phạm Ngọc Tới Ngô Thanh Hương Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần In Sơn La 25/03/2016
193570 978-604-0-01411-5 Bài tập Đại số 10 (C) Vũ Tuấn (Chủ biên), Doãn Minh Cường, Trần Văn Hạo, Đỗ Mạnh Hùng, Phạm Phu, Nguyễn Tiến Tài Nguyễn Trọng Thiệp, Hoàng Kim Bảo Giáo dục Việt Nam Nhà Máy in Bộ tổng tham mưu 25/03/2016