Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
193571 978-604-0-03921-7 Giáo trình Luật dân sự Việt Nam - tập 1 Lê Đình Nghị (chủ biên), Nguyễn Minh Oanh, Vương Thanh Thủy, Vũ Thị Hồng Liên Vũ Bá Sơn Giáo dục Việt Nam Công ti CP Văn hóa Hà Nội 25/03/2016
193572 978-604-0-01449-8 Bài tập Giải tích 12 (NC) Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Trần Phương Dung, Nguyễn Xuân Liêm, Phạm Thị Bạch Ngọc, Đoàn Quỳnh, Đặng Hùng Thắng Hoàng Việt, Trần Thanh Hà Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần In Sơn La 25/03/2016
193573 978-604-0-01337-8 Vở tập vẽ 5 Nguyễn Quốc Toản (Chủ biên), Nguyễn Hữu Hạnh, Bạch Ngọc Diệp, Đàm Luyện, Ngô Thanh Hương, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Ngọc Ân, Phạm Ngọc Tới Ngô Thanh Hương Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần In Sơn La 25/03/2016
193574 978-604-0-01411-5 Bài tập Đại số 10 (C) Vũ Tuấn (Chủ biên), Doãn Minh Cường, Trần Văn Hạo, Đỗ Mạnh Hùng, Phạm Phu, Nguyễn Tiến Tài Nguyễn Trọng Thiệp, Hoàng Kim Bảo Giáo dục Việt Nam Nhà Máy in Bộ tổng tham mưu 25/03/2016
193575 978-604-0-01450-4 Bài tập Hình học 12 (NC) Văn Như Cương (Chủ biên), Phạm Khắc Ban, Lê Huy Hùng, Tạ Mân Nguyễn Trọng Thiệp Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Công đoàn Việt Nam 25/03/2016
193576 978-604-0-02687-3 Tóm tắt kiến thức Trung học cơ sở - Môn Tiếng Anh Trần Thị Khánh, Nguyễn Kim Hiền Lê Thị Huệ Giáo dục Việt Nam Công ty CP in Phúc Yên 25/03/2016
193577 978-604-0-08255-8 Thử sức trước kì thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh theo định hướng đánh giá năng lực học sinh Đặng Hiệp Giang – Hoàng Nguyễn Thu Trang Vũ Thị Lai - Nguyễn Đặng Mai Linh Giáo dục Việt Nam Công ty Cổ phần In Phúc Yên 25/03/2016
193578 978-604-0-08254-1 Thử sức trước kì thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn theo định hướng đánh giá năng lực học sinh Lê Huy (chủ biên) - Đỗ Hoàng Anh – Vũ Thị Dung – Nguyễn Văn Thư – Trần Tiến Thành - Việt Thuần Nguyễn Trí Sơn - Vũ Thị Vân Giáo dục Việt Nam Công ty Cổ phần In Phúc Yên 25/03/2016
193579 978-604-0-08256-5 Thử sức trước kì thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán theo định hướng đánh giá năng lực học sinh Lê Thế Tùng (chủ biên) - Nguyễn Mạnh Đạt Nguyễn Anh Quân Giáo dục Việt Nam Công ty Cổ phần In Phúc Yên 25/03/2016
193580 978-604-82-1774-7 Giải pháp cách nhiệt cách âm cho công trình xây dựng Nguyễn xuân Quý, Trần Văn Sơn, Vũ Hoàng Hiệp, nguyễn cảnh Cường, Hoàng minh Đức Nguyễn Thị Bình Xây dựng Xưởng in NXB Xây Dựng 25/03/2016