Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
193591 978-604-0-04905-6 Thiết kế các hoạt động học có chủ đích, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời trong trường mầm non (Trẻ 3-4 tuổi) - Chủ đề thế giới động vật Lê Thị Huệ, Phạm Thị Tâm (đồng CB) Bùi Thị Thanh Đào Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Khoa học và Công nghệ mới 25/03/2016
193592 978-604-0-04900-1 Thiết kế các hoạt động học có chủ đích, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời trong trường mầm non (Trẻ 4-5 tuổi) - Chủ đề thế giới động vật Lê Thị Huệ, Phạm Thị Tâm (đồng CB) Bùi Thị Thanh Đào Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Khoa học và Công nghệ mới 25/03/2016
193593 978-604-0-04951-3 Hướng dẫn các hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ mầm non (theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi) Trần Lan Hương, Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thư Bùi Thị Thanh Đào Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Khoa học và Công nghệ mới 25/03/2016
193594 978-604-0-05141-7 Giáo trình Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non - Dành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non Đinh Văn Vang Bùi Thị Thanh Đào Giáo dục Việt Nam Trung tâm nghiên cứu & sản xuất Học Liệu 25/03/2016
193595 978-604-0-08315-9 Thiết kế các hoạt động có chủ đích, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời (trẻ 24 - 36 tháng tuổi) - Chủ đề Cây, hoa, quả; Chủ đề ngày Tết vui vẻ Đào Hoàng Mai, Trương Hồng Nga (Đồng chủ biên) Bùi Thị Thanh Đào Giáo dục Việt Nam Trung tâm nghiên cứu & sản xuất Học Liệu 25/03/2016
193596 978-604-0-04953-7 Hướng dẫn các hoạt động phát triển tình cảm và quan hệ xã hội cho trẻ mầm non (theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi) Trần Lan Hương, Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thư Hoàng Thị Hồng Mát Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Khoa học và Công nghệ mới 25/03/2016
193597 978-604-0-04901-8 Thiết kế các hoạt động học có chủ đích, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời trong trường mầm non (Trẻ 3-4 tuổi) - Chủ đề trường mầm non; chủ đề bản thân Lê Thị Huệ, Phạm Thị Tâm (đồng CB) Bùi Thị Thanh Đào Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Thái Nguyên 25/03/2016
193598 978-604-0-08316-6 Thiết kế các hoạt động có chủ đích, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời (trẻ 24 - 36 tháng tuổi) - Chủ đề Bé và các bạn; Chủ đề Đồ dùng, đồ chơi của bé Đào Hoàng Mai, Trương Hồng Nga (Đồng chủ biên) Bùi Thị Thanh Đào Giáo dục Việt Nam Trung tâm nghiên cứu & sản xuất Học Liệu 25/03/2016
193599 978-604-0-04902-5 Thiết kế các hoạt động học có chủ đích, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời trong trường mầm non (Trẻ 3-4 tuổi)- Chủ đề thê giới thực vật; chủ đề các hiện tượng tự nhiên Lê Thị Huệ, Phạm Thị Tâm (đồng CB) Bùi Thị Thanh Đào Giáo dục Việt Nam Trung tâm nghiên cứu & sản xuất Học Liệu 25/03/2016
193600 978-604-0-04892-9 Thiết kế các hoạt động học có chủ đích, HĐ góc và hoạt động ngoài trời trong trường mầm non (Trẻ 5-6 tuổi)- Chủ đề thế giới thực vật; chủ đề Các hiện tượng tự nhiên Lê Thị Huệ, Phạm Thị Tâm (đồng CB) Hoàng Thị Hồng Mát Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Khoa học và Công nghệ mới 25/03/2016