Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
193601 978-604-0-04953-7 Hướng dẫn các hoạt động phát triển tình cảm và quan hệ xã hội cho trẻ mầm non (theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi) Trần Lan Hương, Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thư Hoàng Thị Hồng Mát Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Khoa học và Công nghệ mới 25/03/2016
193602 978-604-0-04901-8 Thiết kế các hoạt động học có chủ đích, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời trong trường mầm non (Trẻ 3-4 tuổi) - Chủ đề trường mầm non; chủ đề bản thân Lê Thị Huệ, Phạm Thị Tâm (đồng CB) Bùi Thị Thanh Đào Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Thái Nguyên 25/03/2016
193603 978-604-0-08316-6 Thiết kế các hoạt động có chủ đích, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời (trẻ 24 - 36 tháng tuổi) - Chủ đề Bé và các bạn; Chủ đề Đồ dùng, đồ chơi của bé Đào Hoàng Mai, Trương Hồng Nga (Đồng chủ biên) Bùi Thị Thanh Đào Giáo dục Việt Nam Trung tâm nghiên cứu & sản xuất Học Liệu 25/03/2016
193604 978-604-0-04902-5 Thiết kế các hoạt động học có chủ đích, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời trong trường mầm non (Trẻ 3-4 tuổi)- Chủ đề thê giới thực vật; chủ đề các hiện tượng tự nhiên Lê Thị Huệ, Phạm Thị Tâm (đồng CB) Bùi Thị Thanh Đào Giáo dục Việt Nam Trung tâm nghiên cứu & sản xuất Học Liệu 25/03/2016
193605 978-604-0-04892-9 Thiết kế các hoạt động học có chủ đích, HĐ góc và hoạt động ngoài trời trong trường mầm non (Trẻ 5-6 tuổi)- Chủ đề thế giới thực vật; chủ đề Các hiện tượng tự nhiên Lê Thị Huệ, Phạm Thị Tâm (đồng CB) Hoàng Thị Hồng Mát Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Khoa học và Công nghệ mới 25/03/2016
193606 978-604-0-04904-9 Thiết kế các hoạt động học có chủ đích, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời trong trường mầm non (Trẻ 3-4 tuổi) - Chủ đề gia điình; chủ đề nghề nghiệp Lê Thị Huệ, Phạm Thị Tâm (đồng CB) Bùi Thị Thanh Đào Giáo dục Việt Nam Trung tâm nghiên cứu & sản xuất Học Liệu 25/03/2016
193607 978-604-0-04194-4 Ôn tập hè - Toán, Tiếng Việt lớp 1 Đỗ Trung Hiệu, Lê Phương Nga(Đông Chủ biên), Vũ Văn Dương Vũ Thị Ái Nhu - Phạm Kim Chung Giáo dục Việt Nam Công ty TNHH In và Thương mại Thái Hà 25/03/2016
193608 978-604-0-04204-0 Ôn tập hè - Toán, Tiếng Việt lớp 2 Đỗ Trung Hiệu, Lê Phương Nga(Đông Chủ biên), Vũ Văn Dương Vũ Thị Ái Nhu - Phạm Kim Chung Giáo dục Việt Nam Công ty TNHH In và Thương mại Thái Hà 25/03/2016
193609 978-604-0-04215-6 Ôn tập hè - Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 Đỗ Trung Hiệu, Nguyễn Quốc Hùng, M.A, Lê Phương Nga(Đồng Chủ biên), Vũ Văn Dương Vũ Thị Ái Nhu - Phạm Kim Chung - Trần Thu Hà Giáo dục Việt Nam Công ty TNHH MTV in Quân Đội 1 25/03/2016
193610 978-604-0-01996-7 Ôn luyện và kiểm tra Toán lớp 4, tập hai (Dành cho buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ ngày) Vũ Dương Thụy(Chủ biên), Vũ Mai Hương, Phùng Như Thụy, Vũ Thị Ái Nhu Vũ Minh Hải Giáo dục Việt Nam Công ty CP In và Vật tư Hải Dương 25/03/2016