Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
194701 978-604-57-2196-4 Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Đinh Ái Minh Chính trị Quốc gia Sự thật Cty In và Dịch vụ thương mại Phú Thịnh 07/03/2016
194702 978-604-57-0816-3 Văn hóa ẩm thực qua tục ngữ người Việt Nguyễn Thị Bảy - Phạm Lan Oanh Chu Văn Khánh Chính trị Quốc gia Sự thật Nhà in Sự thật 07/03/2016
194703 978-604-0-00060-6 Khoa học 5 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bùi Phương Nga (Chủ biên), Lương Việt Thái Giáo dục Việt Nam Cty Cp in Cần Thơ 07/03/2016
194704 978-604-0-00078-1 Tiếng Anh 6 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Văn Lợi (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Hạnh Dung, Thân Trọng Liên Nhân, Nguyễn Quốc Tuấn Giáo dục Việt Nam Cty Cp in Bạc liêu 07/03/2016
194705 978-604-0-00199-3 Vật lí 12 (C) Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lương Duyên Bình (Tổng Chủ biên), Vũ Quang (Chủ biên), Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh Giáo dục Việt Nam Cty cp in Long An 07/03/2016
194706 978-604-0-00112-2 Tiếng Anh 8 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Văn Lợi (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hạnh Dung (Chủ biên), Đặng Văn Hùng, Đào Ngọc Lộc, Thân Trọng Liên Nhân, Trần Huy Phương Giáo dục Việt Nam Cty Cp in Tiền Giang 07/03/2016
194707 978-604-0-00099-6 Toán 8, tập 1 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phan Đức Chính (Tổng Chủ biên), Tôn Thân (Chủ biên), Vũ Hữu Bình, Trần Đình Châu, Ngô Hữu Dũng, Phạm Gia Đức, Nguyễn Duy Thuận Giáo dục Việt Nam Cty Cp in Trần Ngọc Hy 07/03/2016
194708 978-604-0-00048-4 Tiếng Việt 4, tập 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Hoàng Cao Cương, Đỗ Việt Hùng, Trần Thị Minh Phương, Lê Hữu Tỉnh Giáo dục Việt Nam Cty Cp in Cần Thơ 07/03/2016
194709 978-604-0-00118-4 Vật lí 9 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vũ Quang (Tổng Chủ biên), Đoàn Duy Hinh (Chủ biên), Nguyễn Văn Hòa, Ngô Mai Thanh, Nguyễn Đức Thâm Giáo dục Việt Nam Cty Cp in Cần Thơ 07/03/2016
194710 978-604-0-00039-2 Tập viết 2, tập 2 Trần Mạnh Hưởng Giáo dục Việt Nam Cty Cp in Cần Thơ 07/03/2016