Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
214791 978-604-0-04537-9 Vở bài tập tiếng Anh lớp 6 - tập 1 (theo chương trình tiếng Anh mới) Nguyễn Kim Hiền (CB), Nguyễn Thị Chi, Phạm Mai Hương, Nguyễn Mai Phương Lê Nguyễn Hoài Ngân Giáo dục Việt Nam Công ti CP in Khoa học Kĩ thuật 13/05/2016
214792 978-604-0-08933-5 Phương pháp giải Toán 7 theo chủ đề - Phần Đại số (Bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng) Phan Doãn Thoại (Chủ biên), Phạm Thị Bạch Ngọc Nguyễn Học Thức Giáo dục Việt Nam Công ty TNHH In Thanh Bình 13/05/2016
214793 978-604-0-03225-6 Tuyển tập bài hát dành cho trẻ mầm non (Theo chủ đề) - Theo Chương trình Giáo dục mầm non Hoàng Công Dụng Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Dương Minh Tâm Giáo dục Việt Nam Xí nghiệp bản đồ 1 - CN Công ti TNHH MTV Trắc địa bản đồ 13/05/2016
214794 978-604-0-03234-8 Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non trong các lớp mẫu giáo ghép Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phan Thị Lan Anh, Lý Thị Hằng (đồng chủ biên), Nguyễn Thanh Giang, Lương Thị Bình, Lê Bích Ngọc, Nguyễn Thị Quyên, Hồ Lam Hồng Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Dương Minh Tâm Giáo dục Việt Nam Xí nghiệp bản đồ 1 - CN Công ti TNHH MTV Trắc địa bản đồ 13/05/2016
214795 978-604-0-03239-3 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi lĩnh vực phát triển Nhận thức Lý Thị Hằng, Nguyễn Thị Thanh Giang, Nguyễn Thanh Huyền, Hoàng Thị Dinh Hoàng Bích Trà Giáo dục Việt Nam Xí nghiệp bản đồ 1 - CN Công ti TNHH MTV Trắc địa bản đồ 13/05/2016
214796 978-604-0-01633-1 Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi lĩnh vực phát triển Thể chất Nguyễn Thị Hiếu, Trần Thu Hoà, Nguyễn Thị Thanh Giang, Nguyễn Minh Huyền Hoàng Bích Trà Giáo dục Việt Nam Xí nghiệp bản đồ 1 - CN Công ti TNHH MTV Trắc địa bản đồ 13/05/2016
214797 978-604-0-04752-6 Những truyện hay dành cho trẻ mầm non - chủ đề Lễ hội và bốn mùa : A! Mùa Thu đã đến Phương Hà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Dương Minh Tâm Giáo dục Việt Nam Xí nghiệp bản đồ 1 - CN Công ti TNHH MTV Trắc địa bản đồ 13/05/2016
214798 978-604-0-04753-3 Những truyện hay dành cho trẻ mầm non - chủ đề Quê hương, đất nước : Hoa cúc áo Thu Hương (Sưu tầm và biên soạn) Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Dương Minh Tâm Giáo dục Việt Nam Xí nghiệp bản đồ 1 - CN Công ti TNHH MTV Trắc địa bản đồ 13/05/2016
214799 978-604-2-04214-7 Doraemon Truyện dài Tập 5 Fujiko F Fujio Nguyễn Vân Hạnh Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 13/05/2016
214800 978-604-2-04213-0 Doraemon Truyện dài Tập 4 Fujiko F Fujio Nguyễn Vân Hạnh Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 13/05/2016