Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
220811 978-604-0-08549-8 Để làm tốt bài thi môn Ngữ văn kì thi Trung học phổ thông quốc gia - phần Đọc hiểu Phan Huy Dũng (CB), Đặng Lưu, Hoàng Văn Quyết, Nguyễn Như Trang Vũ Thị Vân Giáo dục Việt Nam Công ty CP in & Dịch vụ Thừa Thiên Huế 06/05/2016
220812 978-604-0-05958-1 Bài tập Giáo dục lối sống lớp 1 - Tập một (Tài liệu thí điểm - Công nghệ giáo dục) Hồ Ngọc Đại (chủ biên), Ngô Thị Tuyên Vũ Thị Lan Anh Giáo dục Việt Nam Công ty Cổ Phần in Hà Nội 06/05/2016
220813 978-604-0-06453-0 Bài tập Giáo dục lối sống lớp 1 - tập hai (Tài liệu thí điểm - Công nghệ giáo dục) Hồ Ngọc Đại (chủ biên), Ngô Thị Tuyên Vũ Thị Lan Anh Giáo dục Việt Nam Công ty Cổ Phần in Hà Nội 06/05/2016
220814 978-604-1-06954-1 Tuyển tập Luyện thi Năng lực Nhật ngữ N3 - Nghe (kèm CD) Sasaki Hitoko Nguyễn Thành Nam Trẻ Cty CP in Khuyến học phía Nam 06/05/2016
220815 978-604-69-4775-2 Bé tự đọc truyện - Những người bạn của Bella Nhiều tác giả Nguyễn Phương Thùy; Hoàng Thị Diệp Yến Văn học Công ty TNHH Đầu tư và PT Tân Việt, 478 Minh Khai, Hà Nội Cty CP In An Dương 06/05/2016
220816 978-604-68-2798-6 Ngày đàng sàng khôn- tập 2- Thế giới lạ mà quen Nguyễn Văn Mỹ Nguyễn Thị Kim Phước Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh TG XN in Fahasa 06/05/2016
220817 978-604-2-07856-6 Tôi mến thân - 2- Thư gửi cái tôi 16 của những người nổi tiếng thế giới Nhiều tác giả Nguyễn Thúy Loan Kim Đồng Cty CP in và văn hóa phẩm 06/05/2016
220818 978-604-2-05856-8 Tôi mến thân - 1- Thư gửi cái tôi 16 của những người nổi tiếng thế giới Nhiều tác giả Nguyễn Thúy Loan Kim Đồng Cty CP in và văn hóa phẩm 06/05/2016
220819 978-604-2-07726-2 Tác phẩm được giải cuộc vận động sáng tác Đối thoại với thiên nhiên (2009-2010): Bướm Mặt Trăng Tranh và lời: Bích Khoa Nguyễn Thanh Hương Kim Đồng Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh 06/05/2016
220820 978-604-1-00363-7 Lá nằm trong lá Nguyễn Nhật Ánh Lê Hoàng Anh Trẻ Cty CP in khuyến học phía nam 06/05/2016