Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
224101 978-604-0-00102-3 Hoá học 8 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lê Xuân Trọng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Cương (Chủ biên), Đỗ Tất Hiển Phạm Kiều Duyên, Lý Thanh Phong Giáo dục Việt Nam Công ty TNHH MTV In Sài Gòn Giải phóng 21/03/2016
224102 978-604-0-00084-2 Toán 7, tập 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phan Đức Chính (Tổng Chủ biên), Tôn Thân (Chủ biên), Trần Đình Châu, Trần Phương Dung, Trần Kiều Nguyễn Ngọc Tú Giáo dục Việt Nam Công ty CP In và Thương mại Khánh Hòa 21/03/2016
224103 978-604-0-00149-8 Tiếng Anh 10 (C) Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Thị Xuân Hoa, Đỗ Tuấn Minh, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Quốc Tuấn Huỳnh Kim Tuấn, Trần Thu Hà Giáo dục Việt Nam Công ty TNHH MTV In Sài Gòn Giải phóng 21/03/2016
224104 978-604-0-00045-3 Tập viết 3, tập 2 Trần Mạnh Hưởng Trịnh Đình Dựng Giáo dục Việt Nam Công ty CP In sách giáo khoa tại TP. HCM 21/03/2016
224105 978-604-0-00083-5 Toán 7 tập 1 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phan Đức Chính (Tổng Chủ biên), Tôn Thân (Chủ biên), Vũ Hữu Bình, Phạm Gia Đức, Trần Luận Hoàng Việt Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Long An 21/03/2016
224106 978-604-0-00028-6 Tập viết 1, tập 1 Đặng Thị Lanh, Hoàng Cao Cương, Trần Thị Minh Phương Trịnh Đình Dựng Giáo dục Việt Nam Công ty CP In và Thương mại Khánh Hòa 21/03/2016
224107 978-604-0-00052-1 Âm nhạc 4 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàng Long (Chủ biên), Lê Minh Châu, Hoàng Lân, Lê Đức Sang, Nguyễn Hoành Thông, Lê Anh Tuấn Lê Thị Hồng Vân Giáo dục Việt Nam Công ty CP In sách giáo khoa tại TP. HCM 21/03/2016
224108 978-604-0-00085-9 Vật lí 7 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vũ Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Thâm (Chủ biên), Đoàn Duy Hinh, Nguyễn Phương Hồng Đỗ Thị Bích Liên Giáo dục Việt Nam Công ty CP In sách giáo khoa tại TP. HCM 21/03/2016
224109 978-604-55-1665-2 Món ăn giúp trẻ tăng chiều cao Nhật Nguyên (bs) Ngô Thu Linh Hà Nội Nhà sách Tân Việt - Só 478 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội Cty cp in TT VN 21/03/2016
224110 978-604-0-00062-0 Âm nhạc 5 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàng Long (Chủ biên), Lê Minh Châu, Hoàng Lân, Lê Đức Sang, Lê Anh Tuấn Lê Thị Hồng Vân Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Gia Định 21/03/2016