Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
31 978-604-55-9968-6 Đồng dao chủ điểm Thiên nhiên Tranh: Đình Hoàn; Lời: Mai Bình (sưu tầm) Phạm Quốc Tuấn Hà Nội Công ty TNHH ĐT&PT Văn hóa Việt - Nhà sách Trí Đức; 524, Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Công ty TNHH In Minh Phương Việt Nam - số 31, ngõ 470 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 18/10/2021
32 978-604-55-9967-9 Đồng dao Chủ điểm Thực vật Tranh: Đình Hoàn; Lời: Mai Bình (sưu tầm) Phạm Quốc Tuấn Hà Nội Công ty TNHH ĐT&PT Văn hóa Việt - Nhà sách Trí Đức; 524, Đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Công ty TNHH In Minh Phương Việt Nam - số 31, ngõ 470 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 18/10/2021
33 978-604-1-19047-4 Y học - Sức khỏe: Hướng dẫn chẩn đoán tâm lý tâm thần theo DSM-5 TS. Phạm Toàn Vũ Thị Thu Nhi Trẻ XN in Fahasa 18/10/2021
34 978-604-1-19092-4 Black Jack 3 (Bản đặc biệt) Osamu Tezuka Phan Thị Thảo Nguyên Trẻ Xí nghiệp In Nguyễn Minh Hoàng 18/10/2021
35 978-604-1-18721-4 Tủ sách Triết học Phương Đông - Phật học tinh hoa Thu Giang Nguyễn Duy Cần Đỗ Biên Thùy Trẻ Công ty Cổ phần In Khuyến học Phía Nam 18/10/2021
36 978-604-1-18700-9 Tủ sách Triết học Phương Đông Nhập môn triết học Đông phương - Tinh hoa đạo học Đông phương - Văn minh Đông phương và Tây phương - Cái cười của thánh nhân - Toàn chân triết luận - Thanh dạ văn chung Thu Giang Nguyễn Duy Cần Đỗ Biên Thùy Trẻ Công ty Cổ phần In Khuyến học Phía Nam 18/10/2021
37 978-604-1-18722-1 Tủ sách Triết học Phương Đông - Dịch kinh tường giải. Quyển thượng Thu Giang Nguyễn Duy Cần (dịch và bình chú) - Nguyễn Hạnh (Hiệu đính) Đỗ Biên Thùy Trẻ Công ty Cổ phần In Khuyến học Phía Nam 18/10/2021
38 978-604-1-18569-2 Đời ngắn đừng ngủ dài Robin Sharma Đặng Vĩnh Thắng Trẻ Công ty Cổ phần In Khuyến học Phía Nam 18/10/2021
39 978-604-1-19123-5 Luyện thi năng lực Nhật ngữ N5 - Hán tự - Từ vựng - Ngữ pháp - Đọc hiểu - Nghe hiểu Sasaki Hitoko - Matsumoto Noriko Dương Hải Thọ Trẻ Công ty Cổ phần In Khuyến học Phía Nam 18/10/2021
40 978-604-1-17906-6 Anh em phi hành gia 13 Chuya Koyama Dương Hải Thọ Trẻ Xn in Nguyễn Minh Hoàng 18/10/2021