Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
31 978-604-324-104-4 Những bài văn theo chuẩn kiến thức kĩ năng Ngữ Văn 12 (Với nhiều câu hỏi mở) ThS. Phạm Ngọc Thắm Đoàn Thị Mỵ Đại học Quốc gia Hà Nội NS Hồng Ân, địa chỉ Số 20 Nguyễn Thị Minh Khai,Q1.TP.HCM Công ty TNHH In ấn Dịch vụ Thương mại Siêu Tốc, địa chỉ 7/3 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh. 29/04/2021
32 978-604-315-891-5 Hướng dẫn ôn tập và làm bài thi Tiếng Anh (Dùng cho học sinh lớp 12 - Ôn thi trung học phổ thông) Vĩnh Bá Phan Hải Như Đại học Quốc gia Hà Nội NS Hồng Ân, địa chỉ Số 20 Nguyễn Thị Minh Khai,Q1.TP.HCM Công ty CP Văn hoá Văn Lang , địa chỉ Số 6 Nguyễn Trung Trực, quận Bình Thạnh, Tp. HCM. 29/04/2021
33 978-604-324-074-0 Phân loại và phương pháp giải trắc nghiệm Hàm số 12 Nguyễn Thành Liêm- Hoàng Xuân Nhàn Trịnh Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Hà Nội NS Hồng Ân, địa chỉ Số 20 Nguyễn Thị Minh Khai,Q1.TP.HCM Công ty TNHH In ấn Dịch vụ Thương mại Siêu Tốc, địa chỉ 7/3 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh. 29/04/2021
34 978-604-324-015-3 Luyện thi vào lớp 10 Toán tích hợp - Toán thực tế Hà Văn Chương Đặng Thị Phương Anh Đại học Quốc gia Hà Nội NS Hồng Ân, địa chỉ Số 20 Nguyễn Thị Minh Khai,Q1.TP.HCM Công ty Cổ phần in Tiền Giang, địa chỉ Số 10 Học Lạc, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang 29/04/2021
35 978-604-315-926-4 Những bài văn theo chuẩn kiến thức kĩ năng Ngữ Văn 9 ThS. Phạm Ngọc Thắm Đoàn Thị Mỵ Đại học Quốc gia Hà Nội NS Hồng Ân, địa chỉ Số 20 Nguyễn Thị Minh Khai,Q1.TP.HCM Công ty CP Văn hoá Văn Lang , địa chỉ Số 6 Nguyễn Trung Trực, quận Bình Thạnh, Tp. HCM. 29/04/2021
36 978-604-315-755-0 Vở thực hành chính tả lớp 2 - Tập 1 GS.TS. Lê Phương Nga- Dương Trần Bình Phạm Thị Thu Hương Đại học Quốc gia Hà Nội NS Hồng Ân, địa chỉ Số 20 Nguyễn Thị Minh Khai,Q1.TP.HCM Công ty TNHH In ấn Dịch vụ Thương mại Siêu Tốc, địa chỉ 7/3 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh. 29/04/2021
37 978-604-315-756-7 Vở thực hành chính tả lớp 2 - Tập 2 GS.TS. Lê Phương Nga- Dương Trần Bình Phạm Thị Thu Hương Đại học Quốc gia Hà Nội NS Hồng Ân, địa chỉ Số 20 Nguyễn Thị Minh Khai,Q1.TP.HCM Công ty TNHH In ấn Dịch vụ Thương mại Siêu Tốc, địa chỉ 7/3 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh. 29/04/2021
38 978-604-315-970-7 720 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh 8 (Không đáp án) Nguyễn Bình Minh Phan Hải NHư Đại học Quốc gia Hà Nội NS Hồng Ân, địa chỉ Số 20 Nguyễn Thị Minh Khai,Q1.TP.HCM Công ty TNHH In ấn Dịch vụ Thương mại Siêu Tốc, địa chỉ 7/3 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh. 29/04/2021
39 978-604-324-211-9 22 đề trắc nghiệm môn Địa lí (Luyện thi THPT Quốc gia Nguyễn Hoàng Anh Nguyễn Thị Ngọc Oanh - Lê Thị Hồng Thơm Đại học Quốc gia Hà Nội NS Hồng Ân, địa chỉ Số 20 Nguyễn Thị Minh Khai,Q1.TP.HCM Công ty TNHH In ấn Dịch vụ Thương mại Siêu Tốc, địa chỉ 7/3 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh. 29/04/2021
40 978-604-324-072-6 Bài tập trắc nghiệm theo chuyên đề Toán 12 TS. Phạm Hoàng, TS. Phạm Toàn, Phan Hoàng Ngân Trịnh Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Hà Nội NS Hồng Ân, địa chỉ Số 20 Nguyễn Thị Minh Khai,Q1.TP.HCM Công ty TNHH In ấn Dịch vụ Thương mại Siêu Tốc, địa chỉ 7/3 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh. 29/04/2021