Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
71 978-604-305-730-0 Hành trang cho bé vào lớp 1 Bé tập tô chữ số Vân Hương Vũ Thị Hương Mỹ thuật Cty CP VH &GD Tân Việt Cty CP in An Dương 29/04/2021
72 978-604-305-729-4 Hành trang cho bé vào lớp 1 Bé tập đọc và tô chữ cái Vân Hương Vũ Thị Hương Mỹ thuật Cty CP VH &GD Tân Việt Cty CP in An Dương 29/04/2021
73 978-604-305-728-7 Hành trang cho bé vào lớp 1 Bé tập tô và ghép vần Vân Hương Vũ Thị Hương Mỹ thuật Cty CP VH &GD Tân Việt Cty CP in An Dương 29/04/2021
74 978-604-305-727-0 Hành trang cho bé vào lớp 1 Bé làm quen với chữ số Vân Hương Vũ Thị Hương Mỹ thuật Cty CP VH &GD Tân Việt Cty CP in An Dương 29/04/2021
75 978-604-305-097-4 Ghép hình siêu nhân 5 Nhiều tác giả Vũ Thị Hương Mỹ thuật Cty CP VH &GD Tân Việt Cty CP in An Dương 29/04/2021
76 978-604-305-096-7 Ghép hình siêu nhân 4 Nhiều tác giả Vũ Thị Hương Mỹ thuật Cty CP VH &GD Tân Việt Cty CP in An Dương 29/04/2021
77 978-604-9921-95-7 Cùng bố mẹ đọc sách bé nghĩ lời kết Cảm ơn ai Nhật Linh- Ngọc Phương Vũ Thị Hương Mỹ thuật Cty CP VH &GD Tân Việt Cty CP in An Dương 29/04/2021
78 978-604-9921-94-0 Cùng bố mẹ đọc sách bé nghĩ lời kết Chiếc gương thần Nhật Linh- Ngọc Phương Vũ Thị Hương Mỹ thuật Cty CP VH &GD Tân Việt Cty CP in An Dương 29/04/2021
79 978-604-305-424-8 Let's explore cùng khám phá A search and find book sách tìm kiếm và khám phá Under the sea Khám phá biển sâu Rebecca Weerasekera Vũ Thị Hương Mỹ thuật Cty CP VH &GD Tân Việt Cty TNHH in Bao bì Tuấn Bằng 29/04/2021
80 978-604-305-423-1 Let's explore cùng khám phá A search and find book sách tìm kiếm và khám phá On the farm Tham quan nông trại Rebecca Weerasekera Vũ Thị Hương Mỹ thuật Cty CP VH &GD Tân Việt Cty TNHH in Bao bì Tuấn Bằng 29/04/2021