Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
1 Agenda 13x19 CN Cty TNHH MTV NXB Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Hồng Lam Giao thông vận tải CN Cty TNHH MTV NXB Giao thông Vận tải Cty TNHH Kim An Đông 11/10/2019
2 Agenda 15x21 CN Cty TNHH MTV NXB Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Hồng Lam Giao thông vận tải CN Cty TNHH MTV NXB Giao thông Vận tải Cty TNHH Kim An Đông 11/10/2019
3 Agenda 19x29 CN Cty TNHH MTV NXB Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Hồng Lam Giao thông vận tải CN Cty TNHH MTV NXB Giao thông Vận tải Cty TNHH Kim An Đông 11/10/2019
4 978-604-81-1594-4 Luật sư Vũ Trọng Khánh - Cuộc đời và sự nghiệp Nhiều tác giả Bùi Cẩm Thơ; Trương Thị Thu Hà; Vương Thị Liễu Tư Pháp Công ty cổ phần 7P, 491D3 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Xí nghiệp in nguyễn minh hoàng 11/10/2019
5 978-604-81-1619-4 Luật Đầu tư năm 2014 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) Quốc hội Nguyễn Thị Hải Yến Tư Pháp CT TNHH in và Thương mại Sông Lam 11/10/2019
6 978-604-81-1618-7 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019) Quốc hội Trần Thị Hoàng Yến Tư Pháp CT TNHH in và Thương mại Sông Lam 11/10/2019
7 Bloc lịch cực đại 2020 NXB Hồng Đức Hồng Đức Cty TNHH SX TM in bao bì Hoàn Hảo Cty TNHH SX TM in bao bì Hoàn Hảo 11/10/2019
8 Bloc lịch siêu đại 2020 NXB Hồng Đức Hồng Đức Cty TNHH SX TM in bao bì Hoàn Hảo Cty TNHH SX TM in bao bì Hoàn Hảo 11/10/2019
9 Lịch sổ tay lò xo năm 2020 Cty CP Văn hóa Văn Lang Thanh Hóa cty CP văn hóa Văn Lang Xưởng in Cty CP văn hóa Văn Lang 11/10/2019
10 978-604-73-6976-8 Giáo trình xác suất và thống kê Nguyễn Đình Huy (Chủ biên), Đậu Thế Cấp, Lê Xuân Đại Trần Thị Đức Linh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Bách khoa ĐHQG-HCM, 268 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 10, TP.HCM Xưởng in Trường ĐH bách khoa Hà nội 11/10/2019