Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
1 978-604-1-17991-2 Bàn có năm chỗ ngồi - truyện dài (TB) Nguyễn Nhật Ánh Lê Hoàng Anh Trẻ Công ty Cổ phần In Khuyến học Phía Nam 13/04/2021
2 978-604-1-17805-2 Em thích tô màu - a b c và 1 2 3 - Tập đếm số và đánh vần tiếng Anh bằng tranh (có chú thích tiếng Việt) Award Phạm Cát Thụy Trẻ Công ty Cổ phần In Gia Định 13/04/2021
3 978-604-1-17804-5 Em thích tô màu a b c - Tập đánh vần tiếng Anh bằng tranh (có chú thích tiếng Việt) Award Phạm Cát Thụy Trẻ Công ty Cổ phần In Gia Định 13/04/2021
4 978-604-1-17803-8 Em thích tô màu - 1 2 3 - Tập đếm số trong tiếng Anh bằng tranh (có chú thích tiếng Việt) Award Phạm Cát Thụy Trẻ Công ty Cổ phần In Gia Định 13/04/2021
5 978-604-1-18371-1 Gokusen 2 Kozueko Morimoto Phan Thị Thảo Nguyên Trẻ Công ty Cổ phần In Khuyến học Phía Nam 13/04/2021
6 978-604-1-17867-0 Kingdom Tập 10 Yasuhisa Hara Phan Thị Thảo Nguyên Trẻ Công ty Cổ phần In Khuyến học Phía Nam 13/04/2021
7 978-604-1-18081-9 Học viện thám tử Q 22 Seimaru Amagi, Fumiya Sato Dương Hải Thọ Trẻ Công ty Cổ phần In Khuyến học Phía Nam 13/04/2021
8 978-604-1-18004-8 Những chàng trai xấu tính - truyện dài (TB) Nguyễn Nhật Ánh Lê Hoàng Anh Trẻ Công ty Cổ phần In Khuyến học Phía Nam 13/04/2021
9 978-604-1-18000-0 Hạ đỏ - truyện dài (TB) Nguyễn Nhật Ánh Lê Hoàng Anh Trẻ Công ty Cổ phần In Khuyến học Phía Nam 13/04/2021
10 978-604-1-17998-1 Còn chút gì để nhớ - truyện dài (TB0 Nguyễn Nhật Ánh Lê Hoàng Anh Trẻ Công ty Cổ phần In Khuyến học Phía Nam 13/04/2021