Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
1 978-604-950-802-8 Thư mục Quốc Gia Xuất bản phẩm lưu chiểu năm 2017 - Tập 1 Thư viện Quốc gia Việt Nam Ngụy Thị Liễu Bách khoa Hà Nội Công ty Cổ phần In và Thương mại Quốc Duy. Địa chỉ in Số 9 ngách 130/1, ngõ 130, phố Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội 09/08/2019
2 978-604-950-809-7 Giản yếu máy và thiết bị công nghệ sản xuất hóa dược PGS.TS. Nguyễn Ngọc Lân; KS. Nguyễn Quốc Chính Đỗ Thanh Thùy Bách khoa Hà Nội Công ty Cổ phần In và Thương mại Quốc Duy. Địa chỉ in Số 9 ngách 130/1, ngõ 130, phố Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội 09/08/2019
3 978-604-950-926-1 Hướng dẫn học môn\nPháp luật đại cương GVC. TS. Vũ Quang (Chủ biên)\nThS. Nguyễn Văn Lâm, ThS. Nguyễn Thị Yến,\nThS. Cao Thùy Dương, ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng Đỗ Thanh Thùy Bách khoa Hà Nội 09/08/2019
4 978-604-62-6922-9 Tiếng Nhật cho mọi người KATAKOWA SHINOBU- NGUYỄN DƯƠNG LiỄU - ADACHI MAYUMI Lê Thị Hồng Thơm Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Cty CP in Tiền Giang 09/08/2019
5 978-604-968-982-6 Học tốt Hóa học 12 Phạm Đức Bình Đặng Thị Phương Anh Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Cty CP in Tiền Giang 09/08/2019
6 978-604-62-8922-7 Bài tập củng cố kiến thức kỹ,năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 4 tập 2 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trịnh Đình Dựng- Nguyễn Đức Hùng Đoàn Thị Mỵ Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Cty TNHH in và thương mại Hải Nam 09/08/2019
7 978-604-62-8928-9 Bài tập củng cố kiến thức kỹ,năng và các đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 2 tập 1 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trịnh Đình Dựng- Nguyễn Đức Hùng Bùi Thư Trang Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Cty TNHH in và thương mại Hải Nam 09/08/2019
8 978-604-62-8935-7 Bài tập củng cố kiến thức,kỹ năng và các đề kiểm tra Toán lớp 2 tập 2 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trần Thúy Ngà - Nguyễn Thị Bình Trịnh Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Công ti Cổ phần In Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú - Thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc 09/08/2019
9 978-604-62-8936-4 Bài tập củng cố kiến thức,kỹ năng và các đề kiểm tra Toán lớp 2 tập 1 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trần Thúy Ngà - Nguyễn Thị Bình Trịnh Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Công ti Cổ phần In Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú - Thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc 09/08/2019
10 978-604-62-8930-2 Bài tập củng cố kiến thức,kỹ năng và các đề kiểm tra Toán lớp 5 tập 1 (Áp dụng theo thông tư 22/2016 -BGD ĐT Trần Thúy Ngà - Nguyễn Thị Bình Trịnh Thị Thu Hà Đại học Quốc gia Hà Nội Công ty TNHH sách giáo dục Hà Nội. Địa chỉ: Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội Công ti Cổ phần In Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú - Thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc 09/08/2019