Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
132751 978-604-59-5786-8 30 giây ma thuật trong diễn thuyết Andrii Sedniev Lê Thị Hằng Lao động Công ty CP Sách Thái Hà - 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy - HN CTCP in sách VN 29/03/2016
132752 978-604-59-2623-9 Khóc giữa Sài Gòn (tiểu thuyết, bản đặc biệt) Nguyễn Ngọc Thạch Lê Thị Hằng Lao động Cty CP Trò chơi Giáo dục Trực tuyến (Lantabra) - Tầng 10 tòa nhà Center Building, Số 1 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, HN Cty TNHH in Thanh Bình 29/03/2016
132753 978-604-59-5718-9 Chuyển giới (tái bản) Nguyễn Ngọc Thạch Lê Thị Hằng Lao động Công ty Cổ phần thương mại quốc tế Hoàng Tiến - Nhãn sách zBooks - Số 8, ngõ 121/14 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội CTCP in HN 29/03/2016
132754 978-604-81-0739-0 Luật tố tụng hành chính (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016) Quốc hội Lê Thị Thùy Dương Tư Pháp Cty in Song Nguyên 29/03/2016
132755 978-604-81-0748-2 Luật phí và lệ phí (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017) Quốc hội Trần Thị Hoàng Yến Tư Pháp Cty in Song Nguyên 29/03/2016
132756 978-604-81-0747-5 Luật trưng cầu ý dân (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016) Quốc hội Trần Thị Hoàng Yến Tư Pháp Cty in Song Nguyên 29/03/2016
132757 978-604-81-0743-7 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016) Quốc hội Vương Thị Liễu Tư Pháp Cty in Song Nguyên 29/03/2016
132758 978-604-81-0741-3 Luật khí tượng thủy văn (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016) Quốc hội Nguyễn Văn Huy Tư Pháp Cty in Song Nguyên 29/03/2016
132759 978-604-57-2327-2 Giáo trình phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa học Đoàn Minh Duệ Văn Thị Thanh Hương; Trần Hà Trang Chính trị Quốc gia Sự thật nxb Nhà in Sự thật 29/03/2016
132760 978-604-57-2146-9 Lịch sử hợp tác kinh tế và khoa học - kỹ thuật Việt Nam - Liên Xô 1950 - 1990 Bộ Nội vụ - Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước Phạm Thị Kim Huế; Đào Duy Nghĩa; Trịnh Thị Ngọc Quỳnh Chính trị Quốc gia Sự thật nxb XN in NXBVHDT 29/03/2016