Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
132751 978-604-0-04488-4 Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 - Tập 2A (Sách thử nghiệm) Bộ GD & ĐT, Vụ GD tiểu học - Dự án mô hình Trường học mới Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Bảo Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần in và thương mại Khánh Hoà. 18/10/2016
132752 978-604-0-04487-7 Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 - Tập 1B (Sách thử nghiệm) Bộ GD & ĐT, Vụ GD tiểu học - Dự án mô hình Trường học mới Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Bảo Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP. Hồ Chí Minh (SAPCO) 18/10/2016
132753 978-604-0-04486-0 Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 - Tập 1A (Sách thử nghiệm) Bộ GD & ĐT, Vụ GD tiểu học - Dự án mô hình Trường học mới Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Bảo Giáo dục Việt Nam Cty CP In tổng hợp Cần Thơ 18/10/2016
132754 978-604-0-04476-1 Hướng dẫn học Lịch sử và Địa lí 4 - Tập 2 (Sách thử nghiệm) Bộ GD & ĐT, Vụ GD tiểu học - Dự án mô hình Trường học mới Việt Nam Nông Thị Huệ, Bùi Bích Ngọc, Lưu Hoa Sơn, Phạm Thủy Quỳnh Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Sóc Trăng 18/10/2016
132755 978-604-0-01294-4 Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 2 Đặng Thị Lanh (Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Hoàng Cao Cương, Trần Thị Minh Phương, Lê Hữu Tỉnh, Nguyễn Trí Đào Tiến Thi Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Nguyễn Văn Thảnh 18/10/2016
132756 978-604-0-01366-8 Bài tập Toán 9, tập 1 Tôn Thân (Chủ biên), Vũ Hữu Bình, Trần Phương Dung, Lê Văn Hồng, Nguyễn Hữu Thảo Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Thị Minh Châu Giáo dục Việt Nam Cty CP In và bao bì Đồng Tháp 18/10/2016
132757 978-604-0-01364-4 Bài tập Tiếng Anh 8 Nguyễn Hạnh Dung (Chủ biên), Đặng Văn Hùng, Đào Ngọc Lộc, Thân Trọng Liên Nhân, Trần Huy Phương Trần Thị Thu Hương, Vũ Thị Lai Giáo dục Việt Nam Cty TNHH một thành viên In Daklak 18/10/2016
132758 978-604-0-01362-0 Bài tập Ngữ văn 8, tập 1 Nguyễn Khắc Phi, Trần Đình Sử, Nguyễn Hoành Khung, Nguyễn Minh Thuyết (đồng Chủ biên), Lê A, Diệp Quang Ban, Hồng Dân, Nguyễn Văn Hiệp, Bùi Mạnh Hùng, Lê Quang Hưng, Lê Xuân Thại, Đỗ Ngọc Thống, Trịnh Thị Thu Tiết, Phùng Văn Tửu Lê Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Lý Giáo dục Việt Nam CÔNG TY CP IN VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ YÊN 18/10/2016
132759 978-604-0-01351-4 Bài tập Vật lí 7 Nguyễn Đức Thâm (Chủ biên), Đoàn Duy Hinh, Nguyễn Phương Hồng Phùng Thanh Huyền- Trương Thị Bích Châu Giáo dục Việt Nam CÔNG TY CP IN VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ YÊN 18/10/2016
132760 978-604-0-01345-3 Bài tập Ngữ văn 6, tập 1 Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Minh Thuyết, Trần Đình Sử (đồng Chủ biên), Đỗ Việt Hùng, Bùi Mạnh Nhị, Đỗ Ngọc Thống Tạ Thị Hường, Huỳnh Thanh Trà Giáo dục Việt Nam Cty CP In và bao bì Đồng Tháp 18/10/2016