Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
132761 978-604-57-2303-6 Tập hợp các văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Hội đồng bầu cử quốc gia Văn Thị Thanh Hương; Hoàng Thị Tuyết Chính trị Quốc gia Sự thật nxb Công ty TNHH MTV In Tiến Bộ 29/03/2016
132762 978-604-57-1940-4 Luật viên chức và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Viện Khoa học tổ chức Nhà nước Chu Văn Khánh; Nguyễn Mai Anh Chính trị Quốc gia Sự thật nxb Công ty CP in TTVN 29/03/2016
132763 978-604-69-7930-2 Cây có phép lạ Nikolai Osipov Đặng Thị Hà Văn học Cty Minh Thành (NS Thăng Long) Cty in Văn hóa Sài Gòn 29/03/2016
132764 978-604-57-2277-0 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định hướng dẫn thi hành Quốc hội, Chính phủ Văn Thị Thanh Hương; Nguyễn Thị Thảo Chính trị Quốc gia Sự thật nxb TTNC &SX Học Liệu 29/03/2016
132765 978-604-69-7445-1 Văn học kinh điển Nga - Người mẹ Macxim Gorki Đặng Thị Hà Văn học Cty Minh Thành (NS Thăng Long) (Vinabook JSC) Cty in Văn hóa Sài Gòn 29/03/2016
132766 978-604-57-0606-0 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Chính trị Quốc gia Sự thật nxb Nhà in Sự thật 29/03/2016
132767 978-604-57-1214-6 Luật nhà ở Quốc hội Văn Thị Thanh Hương; Hoàng Thị Tuyết Chính trị Quốc gia Sự thật nxb Công ty TNHH in và TM Trường Xuân 29/03/2016
132768 978-604-70-0987-9 Cẩm nang thống kê công tác dân tộc Nhiều tác giả - ủy ban dân tộc Lý Thị Thanh Tâm; Nguyễn Thị Minh Nghĩa Văn hóa dân tộc ủy ban dân tộc XN in NXB Văn hóa dân tộc 29/03/2016
132769 978-604-51-2013-2 Lịch sử phong trào phụ nữ Đông Hà (1930-2015) Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Đông Hà Lê Xuân Thành Quân đội nhân dân Cty TNHH in quân đội 1 29/03/2016
132770 978-604-51-2060-6 Một số vấn đề về phát triển phương thức tác chiến phòng thủ chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Thiếu tướng, PGS, TS Hoàng Kỳ Lân Trần Văn Quang Quân đội nhân dân Cty TNHH in quân đội 1 29/03/2016