Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
132761 978-604-0-01343-9 Bài tập Toán 6, tập 2 Tôn Thân (Chủ biên), Phạm Gia Đức, Phạm Đức Quang Đặng Văn Tuyến, Hoàng Kim Hảo Giáo dục Việt Nam CÔNG TY CP IN VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ YÊN 18/10/2016
132762 978-604-0-01336-1 Vở bài tập Đạo đức 5 Lưu Thu Thuỷ (Chủ biên), Ngô Quang Quế Phạm Vĩnh Thông Giáo dục Việt Nam CÔNG TY CP IN VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ YÊN 18/10/2016
132763 978-604-0-01333-0 Vở bài tập Toán 5, tập 2 Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Quốc Chung, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Trần Diên Hiển, Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm, Kiều Đức Thành, Lê Tiến Thành, Vũ Dương Thụy Lê Thị Hồng Vân Giáo dục Việt Nam CTY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ IN HẬU GIANG 18/10/2016
132764 978-604-0-01331-6 Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập 2 Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Thị Lanh, Lê Phương Nga, Lê Hữu Tỉnh Nguyễn Thị Bích Vân Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần in Bến Tre 18/10/2016
132765 978-604-0-04475-4 Hưỡng dẫn học Lịch sử và Địa lí 4 - Tập 1 (Sách thử nghiệm) Bộ GD & ĐT, Vụ GD tiểu học - Dự án mô hình Trường học mới Việt Nam Lưu Hoa Sơn, Nông Thị Huệ, Bùi Bích Ngọc Giáo dục Việt Nam Cty CP in Tiền Giang 18/10/2016
132766 978-604-0-06022-8 Hướng dẫn học Tự nhiên và Xã hội 3 - tập 2 (Sách thử nghiệm) Bộ GD & ĐT, Vụ GD tiểu học - Dự án mô hình Trường học mới Việt Nam Trần Thị Phương Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần in và thương mại Khánh Hoà. 18/10/2016
132767 978-604-0-01531-0 Hướng dẫn học Tự nhiên và Xã hội 3 - tập 1 (Sách thử nghiệm) Bộ GD & ĐT, Vụ GD tiểu học - Dự án mô hình Trường học mới Việt Nam Trần Thị Phương Giáo dục Việt Nam Cty CP In tổng hợp Cần Thơ 18/10/2016
132768 978-604-0-06020-4 Hướng dẫn học Toán 3 - tập 2B (Sách thử nghiệm) Bộ GD & ĐT, Vụ GD tiểu học - Dự án mô hình Trường học mới Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Sóc Trăng 18/10/2016
132769 978-604-0-06019-8 Hướng dẫn học Toán 3 - tập 2A (Sách thử nghiệm) Bộ GD & ĐT, Vụ GD tiểu học - Dự án mô hình Trường học mới Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần in và thương mại Khánh Hoà. 18/10/2016
132770 978-604-0-06018-1 Hướng dẫn học Toán 3 - tập 1B (Sách thử nghiệm) Bộ GD & ĐT, Vụ GD tiểu học - Dự án mô hình Trường học mới Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Giáo dục Việt Nam Xí nghiệp In 2 - Công ty TNHH MTV In Ba Đình 18/10/2016