Tracuuluuchieu

Lưu chiểu
STT Mã ISBN Tên sách Tác giả Biên tập viên Nhà xuất bản Đối tác liên kết Nơi in Ngày nộp LC
132771 978-604-0-01530-3 Hướng dẫn học Toán 3 - Tập 1A (Sách thử nghiệm) Bộ GD & ĐT, Vụ GD tiểu học - Dự án mô hình Trường học mới Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Giáo dục Việt Nam Công ty CP In Nguyễn Văn Thảnh 18/10/2016
132772 978-604-0-06017-4 Hướng dẫn học Tiếng Việt 3 - Tập 2B (Sách thử nghiệm) Bộ GD & ĐT, Vụ GD tiểu học - Dự án mô hình Trường học mới Việt Nam Nguyễn Thị Bé Giáo dục Việt Nam CTY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ IN HẬU GIANG 18/10/2016
132773 978-604-0-06016-7 Hướng dẫn học Tiếng Việt 3 - Tập 2A (Sách thử nghiệm) Bộ Giáo dục và Đào tạo - Vụ Giáo dục Tiểu học - Dự án mô hình trường học mới Việt Nam Nguyễn Thị Bé Giáo dục Việt Nam Cty CP In tổng hợp Cần Thơ 18/10/2016
132774 978-604-0-06012-9 Hướng dẫn học Tiếng Việt 3 - Tập 1B (Sách thử nghiệm) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Giáo dục Tiểu học- Dự án mô hình trường học mới Việt Nam Nguyễn Thị Bé Giáo dục Việt Nam Cty TNHH MTV In Báo Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh 18/10/2016
132775 978-604-0-01327-9 Thực hành kĩ thuật 4 Đoàn Chi (Chủ biên), Vũ Hài, Nguyễn Thu Hương, Trần Thị Thu Phạm Vĩnh Thông Giáo dục Việt Nam Cty in Văn Hóa Sài Gòn 18/10/2016
132776 978-604-0-01320-0 Vở bài tập Toán 4, tập 1 Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Quốc Chung, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Trần Diên Hiển, Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm, Kiều Đức Thành, Lê Tiến Thành, Vũ Dương Thụy Vũ Thị Ái Nhu Giáo dục Việt Nam Cty CP In số 4 18/10/2016
132777 978-604-0-01314-9 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Nguyễn Quý Thao Trương Đức Kiên Giáo dục Việt Nam Cty CP In và bao bì Đồng Tháp 18/10/2016
132778 978-604-0-01313-2 Vở tập vẽ 3 Nguyễn Quốc Toản (Chủ biên), Nguyễn Hữu Hạnh,Triệu Khắc Lễ, Đàm Luyện, Trịnh Đức Minh, Hoàng Phong, Bùi Đỗ Thuật, Phạm Ngọc Tới Ngô Thanh Hương Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần in Bến Tre 18/10/2016
132779 978-604-0-01312-5 Vở bài tập Toán 3, tập 2 Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Nguyễn Áng, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Trần Diên Hiển, Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm, Vũ Dương Thụy Vũ Thị Ái Nhu Giáo dục Việt Nam Cty TNHH một thành viên In Daklak 18/10/2016
132780 978-604-0-01309-5 Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập 1 Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Hoàng Hoà Bình, Trần Mạnh Hưởng, Lê Thị Tuyết Mai, Trịnh Mạnh Trịnh Đình Dựng Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần in Bến Tre 18/10/2016